Historie strážnického hřbitova                          Mgr. Ivo Vratislavský

     V roce 2015 uplyne již 120 let od založení místního hřbitova, který se nachází za Skalickou branou. Starší hřbitov se ve Strážnici nacházel od roku 1784 u kaple sv. Rocha ve Starém městě, okresní hejtmanství ale  v roce 1892 nařídilo přeložit hřbitov mimo  město. Na schůzi obecního výboru dne 4.12 1892  bylo proto rozhodnuto, že se v letech 1893 – 1895 bude ve Strážnici  vybírat mimořádná 10 procentní obecní přirážka, která by měla uhradit náklady na zřízení nového hřbitova. V době působení starosty Jana Horného se v roce 1894 začalo  jednat o umístění nového hřbitova a  jako nejvhodnější místo byl nakonec vybrán prostor za Skalickou branou. Na žádost obecního výboru daroval hrabě Antonín Magnis na zřízení hřbitova městu část půdy z polní tratě Potměchvat.  Při příležitosti založení nového hřbitova byl vytvořen roku 1895 kameníkem V. Beckem v jeho prostějovské dílně nový hřbitovní kříž. Nový hřbitov byl vysvěcen 27.7.1896.  Starý hřbitov  byl roku 1896 zrušen a hroby byly postupně exhumovány.

   foto:  Kaple sv. Rocha se hřbitovem, rok 1895     Foto 2    Kaple sv. Rocha, 1903

 

 

     Na hřbitově je pohřbena celá řada strážnických osobností, mezi nimi nechybí zakladatel hřbitova, starosta Jan Horný, prelát Antonín Horný, advokát  Dr. Jaroslav Koutecký, jsou zde pohřbeni i někteří členové hraběcí rodiny Magnisů. Z doby 2. světové války naleznete pomník padlých rumunských a ruských vojáků, stejně tak i hromadný hrob Strážničanů zastřelených krátce před osvobozením Strážnice v Píštělkově dvoře. Svůj věčný sen zde sní i  kronikář města Jan Skácel, primáš cimbálové muziky Slávek Volavý, lidová zpěvačka Marie Procházková, folkloristé Dr. Josef Tomeš, Jan Loutchan, ak. malíř František Cundrla, lidový muzikant František Gajda a řada dalších….

 

      Strážnice neměla dlouho smuteční síň. S její stavbou se začalo v roce 1975 a dokončena byla o čtyři roky později – otevřena byla 19.10 1979.

 

    V roce 1995 byly provedeny na hřbitově úpravy – došlo k vybudování nového chodníku se zámkovou dlažbou, byla opravena a natřena čelní zeď hřbitova. Z lícovaných pálených cihel byla zezadu postavena zídka s plochou pro umístění kontejnerů. Ve smuteční síni byla provedena rekonstrukce vzduchotechniky a došlo rovněž k restaurování centrálního kříže na hřbitově.

      Před hřbitovem  se nachází socha P. Marie Bolestné / Pieta /. Přední stranu mohutného dříku zdobí reliéf kalicha s hostií. Na dříku je zasazena římsa se samotnou plastikou. Z nápisu na zadní straně lze zjistit, že donátory skulptury byly v roce 1892 Jan a Anna Lintnerovi. Sochu nechali vytvořit jako poděkování za to, že se Jan vrátil z vojny v Itálii. Tato plastika byla  posvěcena  dne 23. září 1894. Po postavení smuteční síně byla socha přemístěna na méně dostupné místo ke hřbitovní zdi, v roce 1992 byla umístěna na současné místo před hřbitovem.

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode