Pomník J. A. Komenského                         Ivo Vratislavský

 

     V horní části náměstí Svobody, před městským muzeem je umístěna socha J. A. Komenského. Autorem této nepřehlédnutelné dominanty náměstí je významný strážnický rodák, akademický sochař Miroslav Hudeček, který byl v roce 1979  pověřen tehdejším Městským národním výborem ve Strážnici k vytvoření bronzového pomníku. Již v roce 1980 dokončil sochař studii sedící postavy, samotná realizace v hlíně poté probíhala v letech 1981 – 1982, o rok později byla socha odlita a v roce 1984 osazena na strážnické náměstí. 220 centimetrů vysoká bronzová postava Komenského je znázorněna v dobovém obleku a sedící v renesančním křesle, s nataženou pravicí a levou rukou vztaženou k srdci. V  jeho tváři se odráží snaha o zachycení charakteru osobnosti vědce i vizionáře.

Podle dobového tisku se při slavnostním odhalení pomníku 28.3.1984, v den 392. výročí narození J. A. Komenského, sešlo na strážnickém náměstí na tři tisíce účastníků. Pomník byl odhalen při příležitosti 380. výročí příchodu Komenského do Strážnice.

A jak je vlastně Komenský spjat se Strážnicí? Od počátku roku 1604 zde bydlel u své tety Zuzany, ta byla provdána  za Martina Nosála z Bránek. Bydleli v domě na Suchém řádku, v dnešní Skalické ulici. / sám dům dne již neexistuje na jeho místě stojí jiný, na kterém je umístěna pamětní deska/ . Komenský, tehdy jako dvanáctiletý chlapec, zde navštěvovat bratrskou školu, kde získal základy vzdělání.  Mimo jiné zde  nalezl také celoživotního přítele, o čtyři roky staršího Mikuláše Drabíka, který  byl později známý jako vizionář, prorokující mimo jiné také zkázu panujícího habsburského rodu. Jeho proroctví Komenský vydal v knize Lux ex tenebris – Světlo v temnotách.

    V květnu 1605 byla Strážnice s okolím  svědkem ničivého  vpádu uherských povstalců, v jejichž čele stál sedmihradským kníže Štěpán Bočkaj. Město samotné utrpělo značné škody, bylo vypáleno a  mnoho obyvatel zahynulo, mezi nimi byl i strýc Komenského. Tehdy také vyhořel  dům Zuzany Komenské. Komenský poté odchází ze Strážnice a vrací ke svým poručníkům do Nivnice.

Komenský se později ale ještě jednou do Strážnice vrátil, bylo to roku 1650, kdy tajně přecházel  přes  Moravu. 

 

Lit.:

Kotalík J.: Jan Amos Komenský v pojetí sochaře Miroslava Hudečka, 1992

Odhalení pomníku J. A. Komenského in. Slovácko, 4.4.1984

Pajer J.: J. A. Komenský a Strážnice.  Strážničan 1993, č. 3.

 

                                   

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode