Řetězový most ve Strážnici                                               Ivo Vratislavský

Ve Strážnici stál od roku 1824 řetězový most, jehož stavitelem byl mladý inženýr Bedřich Schnirch. V letošním roce si tedy připomínáme  již 190 let od zahájení této stavby.   Stručnou zmínku  o stavbě  lze nalézt kromě dobového tisku i ve strážnické městské kronice, jejichž autorem byl místní kronikář Jan Skácel.  Ke stavbě mostu přivedl Bedřicha Schnircha tehdejší majitel strážnického panství hrabě František Antonín Magnis, který chtěl rozšířit zámecký park a postavit skleník na louce před zámkem, ovšem ta louka se nacházela za ramenem řeky Moravy a  proto bylo nutno ji nějak přemostit. Bedřich Schnirch se k tomuto úkolu postavil opravdu originálně, nechal se inspirovat tehdejší novinkou – řetězovým mostem ve Skotsku a rozhodl se postavit něco podobného i ve Strážnici. Ta stavba byla na svou dobu skutečně pokroková, v Evropě nebyl nikdo, kdo by z něčím takovým měl zkušenosti.  Stavitel se nechal inspirovat obrázky skotského mostu a vytvořil zdokonalený návrh konstrukce,  použil   ukotvení do zděných kotevních bloků, a to se později dělalo i u dalších staveb podobného typu. Most byl postaven během dvou měsíců na jaře 1824, ve vzdálenosti 50 metrů od zámku, jeho délka byla  necelých 30 metrů a šířka něco málo přes 4 metry.  Na stavbu potřeboval přes 3 a půl tisíce  kg. železa, což bylo tak velké množství, že se na jeho dodání podílely železárny ve Štýrsku a závod hraběte Salma v Blansku u Brna. Na staveništi pracovali dělníci ze strážnického panství, kteří s něčím podobným pochopitelně neměli žádné zkušenosti.  Při zatěžkávacích zkouškách došlo ale k problému,  protože se  prohnula mostovka,  malta v kotevních blocích nebyla ještě dostatečně zatvrdlá a proto bylo nutno celou konstrukci rozebrat a opět složit, aby byla mostovka opět vodorovná. Uvádí se, že při zatěžkávacích zkouškách použil stavitel vojsko, které dostalo povel přes most přecházet.

    Strážnický most se stal vzorem pro most, který byl postaven přes Moravu u Kroměříže, podle Schirchových návrhů bylo později postaveno ještě několik dalších  mostů, a stavitel dokonce obdržel čestné občanství za most přes Střelecký ostrov v Praze.

Řetězový most ve Strážnici byl rozebrán roku 1860.

 

Skácel Jan.: Kronika města Strážnice, I. díl, str.750 a 800.

Deník Práce. Brno 29.1 1974

Dušan Josef.: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1999

Pajer J. a kol. Strážnice, kapitoly z dějin města, 2002

 

        

kresba řetězového mostu, rok 1825

 

    snímek z novin - Práce 29.1 1974 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode