Za Pavlem Žákem                                                            Ivo Vratislavský

V červenci letošního roku zemřel nositel řádu Tomáše Garriqua Masaryka, významný strážnický rodák a Čestný občan města Strážnice PhDr. h.c. Pavel Žák.

     V roce 1947 vystudoval Pavel Žák gymnázium ve Strážnici a poté se rozhodl pro učitelskou dráhu – nastoupil na Pedagogickou fakultu Masarykovi univerzity v Brně. Již předtím se intenzivně zabýval prací s mládeží, zajímal se zejména o skauting a jeho ideály.

    Krátce po únoru 1948 byly na brněnských vysokých školách zahájeny čistky proti studentům, kteří  vystupovali proti  nástupu tehdejšího režimu.   Pavel Žák byl v Brně zakládajícím členem Studentské křesťanské legie / Skřel / kde se  spolu s ostatními kolegy snažil pomáhat těm, kteří byli v té době z politických důvodů  perzekuování a neprávem vylučování ze škol. Součástí jejich činnosti bylo také vydávání letáků.  V roce 1948 studoval Pavel Žák  ve druhém ročníku a byl  mezi desítkami studentů, kteří byli za svou činnost ze školy vyloučeni…. V následním  vykonstruovaném procesu byl za zločin velezrady odsouzen na šestnáct let…

      Prošel tak věznicemi v Borech, Jáchymově, Ruzyni, Pankráci či Leopoldově.  Ve vězení vystřídal postupně celou řadu zaměstnání, pracoval v dolech, dral peří, vázal špagáty, byl rovněž důlním tesařem či vyráběl dámské podvazky. Jak sám uváděl ve svých vzpomínkách, byl několikrát na prahu smrti, dozorci měli za úkol vězně  zlikvidovat. Přežít tuto těžkou dobu mu pomáhala zejména víra, stejně tak i zpěv a básně. Díky písním ostatně držel i své kamarády. Z kriminálu, kde si měl původně odsedět 16 let se díky amnestii vrátil po 11 letech v roce 1960, po návratu domů vážil jen 50 kilogramů. I pro jeho blízké, zejména maminku, byl synův pobyt za mřížemi opravdu velkou životní zkouškou. A stejně tak i jí pomáhala zejména víra a zpěv. Dočkala se návratu svého syna a nakonec i vnoučat.

     Pavel Žák se po svém návratu do Strážnice zapojil do pracovního procesu – na dokončení studia nebo na práci s mládeží nemohl tehdy jako propuštěný amnestovaný vězeň v podmínce ani pomyslet. Až do důchodu pracoval tedy jako dělník v panelárně. I po svém propuštění z vězení  byl ale pod neustálým dohledem StB a byl rovněž pravidelně vyslýchán. Pobyt ve vězení se také  výrazně podepsal na zhoršení jeho zdravotním stavu, kvůli kterému odešel na počátku 80. let do předčasného důchodu. Na rozdíl od svých spoluvězňů měl ale přece jen více štěstí, protože nepřišel do přímého styku  s rudou, většina těch kteří pracovali přímo u zdroje umírali do několika let na leukémii.

    V období kolem tzv. pražského jara se Pavel Žák vrátil k práci s mládeží, působil ve Strážnici jako vedoucí skautského oddílu, po nástupu normalizace a zrušení Skautu se intenzivně věnoval mládeži v rámci církve.

   Ani v následujících letech nezůstával pasivním, při listopadové revoluci byl jedním ze strážnických řečníků, později se stává jedním ze zakládajících členů Občanského fóra. V devadesátých letech  se také  vrací  k práci s mládeží, pořádal besedy, navštěvoval školy a vzpomínal na své zážitky z vězení.  Rehabilitační komise Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně mu udělila  čestný titul doktor filozofie a roku 2002 mu byl propůjčen titul Čestný občan města Strážnice.  

      V roce 2009 převzal z rukou prezidenta Václava Klause Řád Tomáše Garriqua Masaryka,druhé nejvyšší ocenění, které lze v naší republice dostat. Tento řád je udělován osobnostem, které se mimořádně zasloužily o demokracii, svobodu a lidská práva.

Ve sbírkovém fondu  strážnického Městského muzea se nachází kolekce strážnických poštovních razítek, jejichž sběratelem byl právě Pavel Žák, dlouholetý  člen našeho Muzejního spolku.  

 

Lit.:

Zpravodaj Konfederace politických vězňů , č. 5,  rok 2000

Fojtíková L.: Pavel Žák: Poněvadž jsme poznal trýzeň žízně, vyhloubil jsme studánku, aby mohli pít jiní. Strážnicko 2009,. s. 14

Prezident republiky Václav Klaus udělil státní vyznamenání PhDr. h. c.Pavlu Žákovi. Strážničan 2009, č. 11, s. 33

Černá Z.: Pavel Žák získá medaili, Hodonínský deník 9.12. 2008 s.9

David Daniel:  Pavel Žák: celoživotní cesta za lidskostí. Nové Slovácko 3.5. 2011, s.9.

 

foto z archivu Městského muzea

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode