20 let Městského muzea

22.05.2015 07:53

V červnu letošního roku si připomínáme  20. výročí od opětovného založení strážnického Městského muzea. Vůbec první Městské muzeum
 bylo ve Strážnici otevřeno již v roce 1935, při jeho vzniku stáli tehdy členové Muzejního spolku, který zde existoval od roku 1933.  Po zřízení Okresního muzea ve Veselí nad Moravou se v roce 1954  instituce ve Strážnici  stala jeho pobočkou, a později strážnické muzeum splynulo s Krajským střediskem lidového umění,  které převzalo veškeré jeho sbírky. Muzejní spolek ve Strážnici byl obnoven  v roce 1993 z iniciativy PhDr. Jiřího Pajera, který byl zvolen jeho prvním předsedou. Pro muzeum vyčlenilo městské zastupitelstvo dům číslo 486 na náměstí Svobody,  jehož vzhled byl  v roce 1994 rekonstruován do původní pozdně barokní podoby. Sbírky  původního Muzejního spolku byly postupně převedeny ze zámku zpět  a staly se základem současného sbírkového fondu.  Pro veřejnost bylo obnovené muzeum zpřístupněno v červnu  roku 1995. Zásluhou členů Muzejního spolku byly v prvním patře vytvořeny stálé expozice, zaměřené  na historii, kulturu  a přírodu Strážnicka.  V roce 1997 byla v přízemí muzea otevřeny nové výstavní prostory a došlo také ke zpřístupnění muzejní knihovny pro badatele,  v roce 1998 začal přechod na počítačové zpracování sbírek. Od listopadu 1997 se Městské muzeum stalo členem Asociace muzeí a galerií. Činnost Muzejního spolku  postupně narůstala, byla  navázána spolupráce se  školami, sdruženími,  výtvarníky i sběrateli ze Strážnice a okolí,  spolek je vydavatelem sborníku Okolo Strážnice,  služeb muzea využívá stále více badatelů a studentů, kterým jsou k dispozici publikace z knihovního fondu i počítačová bibliografie Strážnice.  Došlo rovněž k rozšíření výstavní plochy v přízemí a byly získány i  nové atraktivní výstavní prostory v rekonstruované synagoze a muzejním sklepení. Během uplynulých 20 let uspořádal Muzejní spolek  již více než 100 krátkodobých výstav nejrůznějšího zaměření -  od historie, umění, přírody, v muzeu se představují se svojí činností školy, spolky, výtvarní umělci. K hlavní činnosti muzea patří shromažďování a dokumentace předmětů ze Strážnice a okolí,  během let došlo  ke značnému nárůstu sbírkového fondu, počet sbírkových předmětů se ve srovnání s rokem 1995  zdvojnásobil a v současné době je v muzeu uloženo a zdokumentováno již přes 15 000 sbírkových předmětů.O muzeum se i dnes stará Muzejní spolek, který  vítá  mezi sebou každého nového zájemce.

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode