70 let od ukončení 2. světové války - akce na náměstí v neděli 12.4.

31.03.2015 17:35

V neděli 12. dubna uspořádá Město Strážnice, společně s KD Strážničan, DDM a  Městským muzeem vzpomínkovou akci s názvem 70 mírových let ve Strážnici.   Na náměstí vystoupí v podvečerních hodinách BIG Band ZUŠ Veselí N. Mor. a Fčeličky. Součástí akce budou  kreativní dílny pro děti, lampionový průvod, videoprojekce fotografií z let 1939 - 1945 a ohňostroj. V průjezdu muzea bude rovněž zpřístupněna symbolická výstava dobových fotografií. Vstup na akci zdarma.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Krátce k osvobození města

   Již od  listopadu 1944 docházelo k zesilování náletů na vídeňskou oblast, dne 20.listopadu  byl těžce bombardován Hodonín. O blížících se náletech byli lidé často informováni z poslechu zakázané stanice bratislavského rozhlasu. Nálety se od prosince opakovaly téměř denně, při leteckém poplachu se obyvatelstvo ukrývalo ve sklepech domů, anebo lidé utíkali do polí mimo město. Dne 19. 12.  bylo do polí okolo Strážnice shozeno 7 bomb. Občané si již od ledna budovali na svých pozemcích zákopové kryty a v  březnu 1945 byli muži ze Strážnice nasazeni na zákopové práce v okolí města. Přes město začaly projíždět vlaky s ustupujícími Maďary, později Němci a Slováky. Koncem března začaly ze Strážnice odjíždět také rodiny německých úředníků a 4. dubna se na silnici objevili první vojáci ustupující německé armády. Většina obchodů ve městě byla tehdy již uzavřena, obchodníci z obavy před rabováním sundávali vývěsní štíty. Samotný boj o město začal 11. dubna , vojska 2. ukrajinského frontu dokončila osvobozovací akce o dva dny později. Ještě den před osvobozením bylo v Píštělkově dvoře popraveno deset mužů… Moci ve městě se krátce po osvobození ujal Národní výbor v čele s MUDr. Emilem Fialou. Sovětská armáda byla vystřídána Rumuny, kteří zůstali ještě po nějakou dobu ve městě. Němci se ale nevzdávali, ještě dvakrát se pokusili o zpětné získání města, definitivně byli odraženi až  dne 24. dubna. Sovětské velitelství opustilo město 10.května  a v červnu odjeli i poslední Rumuni.

     Z kroniky Jana Skácela lze vyčíst, že během okupace došlo ve Strážnici ke značným ztrátám na životech – z 53 zatčených obyvatel města bylo 12 popraveno, 10 zemřelo ve vězení, v koncentračních táborech nebo na následky útrap. Z rasových důvodů ztratilo život celkem 152 Židů a  75 obyvatel romské národnosti. Při samotném osvobozování a během pobytu vojsk bylo zasaženo střelami a zabito 9 civilních osob...Při okupaci došlo také ke značným materiálním škodám, byly vypáleny domy, poničeny mosty.….Strážnice byla osvobozena v pátek 13. dubna 1945.

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode