Kaplička Všech svatých byla poničena

11.11.2015 07:53

 

Ve Strážnici a nejbližším okolí se nachází  v současné době přibližně  40 drobných sakrálních  objektů. Jsou mezi nimi kapličky,  boží muka, svaté obrázky, kamenné plastiky i kříže.  Zprávy o této drobné sakrální  architektuře na strážnickém panství  se začínají objevovat  s příchodem rekatolizace po roce 1628. Dřívější památky z období  před reformací se ve Strážnici z důvodů válečných událostí spojených s vpády a drancováním zřejmě nedochovaly.

V blízkosti Veselské brány se nacházejí hned dvě kapličky - po pravé straně směrem k městu je umístěna kaplička  Všech svatých a o přibližně 150  metrů dál vlevo  u trati stojí  kaplička sv. Jana Nepomuckého. Podle záznamů v piaristické kronice  se u této vzdálenější kapličky, postavené počátkem 18. století, konaly popravy, např. 16. 10. 1733  byla u kapličky sv. Jana Nepomuckého sťata mečem Marina Frankiana.   Stejně tak i Jan Skácel ve své kronice   uvádí, že popraviště pro ženy bylo u bývalé vojenské jízdárny za Veselskou branou. Počátkem 20. století se tam stavěla jatka a při kopání základů se  nalezlo mnoho lidských kostí. Strážnice měla hrdelní právo ještě počátkem 18. století, za Marie Terezie došlo roku 1752 k zásadním změnám v hrdelním soudnictví ale soud ve Strážnici byl zrušen až o dva roky později, Strážnice pak spadala k hrdelnímu soudu pod Uherské Hradiště.

O Kapličce Všech svatých, nacházející se v těsné blízkosti Veselské brány, se  kronikář  Jan Skácel  ve své strážnické městské kronice / č. 2 str. 325/nijak nerozepisuje,  zmiňuje pouze jednou větou, s tím že se  v ní nachází obrázek Krista Pána v žaláři a že je podobná kapli sv. Rozálie.

 Obě kapličky   před Veselskou branou byly zachyceny na plánu města z roku 1815Kaplička Všech svatých byla postavena během 18. století, písemný záznam objasňující, kdy přesně byla tato kaplička  postavena, či kdo ji nechal postavit, zatím ale nemáme.


 V úterý 10. listopadu došlo v ranních  hodinách
nepozorností řidiče kamionu ke značnému poničení této památky.


Vzhledem ke svému umístění v blízkosti Veselské brány byla kaplička často zachycena na pohlednicích i fotografiích.

Přinášíme několik historických snímků kapličky ze sbírek
našeho muzea.

 

Před rokem 1900


 

Okolo 1920

rok 1965

rok 1995

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode