Pozvánka na výroční Členskou schůzi

03.02.2017 10:32

Muzejní a vlastivědný spolek

 ve Strážnici

 

Vás zve

na výroční Členskou schůzi,

která se uskuteční

 

v sobotu 18. února 2017

 v 17 hodin

 

 na Cyrilometodějské jednotě

/ budova spolku proti gymnáziu /

 

     Program schůze:

 

1)      Úvod 

2)      Stanovení zapisovatele schůze a dvou ověřovatelů zápisu;

3)       Kontrola usnesení z poslední valné hromady;

4)       Zpráva o činnosti výboru;

5)       Zpráva o hospodaření (od Kontrolní komise);

6)       Schválení čerpání rozpočtu za rok 2016;

7)       Přehled o činnosti spolku, městského muzea a synagogy;

8)       Volba členů výboru;

9)       Stanovení výše členského příspěvku

10)   Návrh rozpočtu na rok 2017;

11)   Plán činnosti spolku v roce 2017;

12)  Diskuse;

13)  Usnesení;

14)   Závěr;

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode