Prosba ke sponzorům

16.11.2015 10:13

Muzejní a vlastivědný spolek vydává již řadu let sborník Okolo Strážnice, ve
 kterém jsou články k činnosti muzea, a dále články k  historii a přírodě
 Strážnice  a okolí. Do sborníku přispívají bez nároku na finanční ohodnocení nejen místní historikové, archeologové i přírodovědci, ale také kronikáři či pamětníci.   Vzhledem k tomu, že sborník není určen ke komerčním účelům, rozdáváme jej zdarma a proto se snažíme 
získal  sponzory, díky kterým by byly  alespoň částečně
pokryty náklady na jeho vydání. Za částku 500 Kč nabízíme  sponzorům k dispozici půl stránky našeho sborníku, kde uvádíme jejich jména,  loga, nebo reklamní texty.  Sponzoři sborníku jsou rovněž uvedeni na našich webových stránkách. Pokud byste se rozhodli podpořit činnost našeho muzea a vydání sborníku, obraťte se prosím na místopředsedkyni Muzejního spolku paní Kalužovou / tel. na Městský úřad Strážnice - 518 306 011/, nebo přímo na Městské muzeum  - 518 334 155. Za Vaši podporu děkujeme.


© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode