Volby ve Strážnici v roce 1919

27.09.2018 08:33

  První obecní volby ve Strážnici v  nově vzniklé Československé republice se uskutečnily dne 9.11.1919. Měly novou podobu, významnou změnou bylo, že došlo k zavedení všeobecného, rovného a tajného hlasovacího práva pro všechny občany od 21 let a alespoň s tříměsíčním pobytem v obci. K volbám mohly tehdy vůbec  poprvé  i ženy. Na rozdíl od současného volebního zákona byla také  zavedena povinnost volit a neúčast ve volbách, pokud ovšem nebyla odůvodněna zákonným důvodem, se trestala dokonce pokutou  a to od 20 do 500 korun nebo i vězením od 24 hodin do jednoho měsíce.  K zajímavým nařízením patřilo i to, že den před volbami a v den voleb bylo zakázáno prodávat, čepovat či  podávat nápoje obsahující alkohol.

     Do strážnického městského zastupitelstva se tehdy volilo 36 členů. Podmínkou bylo, že zvolený zástupce musel být starší 26 let a musel mít před tím minimálně jednoletý pobyt v obci.  Po sečtení hlasů listopadových voleb bylo zjištěno, že bylo odevzdáno celkem 2511 platných hlasů, z toho:

 

Domovina malorolníků– 685 hlasů a 10 mandátů

Sociální demokracie – 642 hlasů a 9 mandátů

Strana lidová – 622 hlasů a 9 mandátů

Národní demokracie – 396 hlasů a 6 mandátů

Židovská národní strana – 86 hlasů 1 mandát

Židovská lidová strana 80 hlasů a 1 mandát.

 

     Dne 27.11.1919 byl při první schůzi zastupitelstva zvolen prvním poválečným starostou Strážnice učitel Emanuel Píštělka z Domoviny malorolníků, 1.náměstkem byl zvolen odborný učitel Václav Jícha / soc. dem. / a 2. náměstkem advokát Dr. Jaroslav Koutecký. / nár. demokracie /. Lidová strana ale podala proti tomuto zvolení protest, požadovala pro sebe pozici 2. náměstka. Moravské místodržitelství skutečně v prosinci volbu městské rady ve Strážnici zrušilo a tak se v lednu volilo ještě jednou, tentokrát byl jako 2. náměstek zvolen místo Jaroslava Kouteckého lidovec František Kudlík.

 

 

 

Prameny a lit.:

Zákon č. 75/1919 Sb.ze dne 31. ledna 1919, kterým vydává se řád volení v obcích republiky Československé

Skácel J.: Kronika města Strážnice III.

Skácel. J.: Čtení o Strážnici

 

::::::::::::::::::::::::

Ivo Vratislavský

 

  

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode