Volby ve Strážnici v roce 1994

27.09.2018 08:00

Jednou z nejvýznamnějších událostí roku 1994  se staly volby do zastupitelstva obcí, které se konaly ve dnech 18. a  19. listopadu 1994. Parlament České republiky schválil 22. června 1994 zákon 152/94 sb. o volbách do zastupitelstev v obcích, který stanovil, že právo volit má státní občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let, má v obci trvalý pobyt a u kterého nenastala některá z překážek výkonu volebního práva. Členem zastupitelstva v obci může být podle zákona zvolen každý volič, funkce člena zastupitelstva je však neslučitelná s funkcí pracovníka obce zařazeného do jejího úřadu a s funkcí pracovníka pověřeného obecního úřadu, okresního úřadu a finančního úřadu. Funkční období zastupitelstev v obcích je čtyřleté. Veškerou přípravu, průběh i kontrolu voleb měla za úkol místní volební komise, do které měla každá volební strana či hnutí podávající kandidátní listinu právo delegovat dva členy a dva náhradníky. Předseda volební komise byl zvolen losem, stal se jím zástupce KSČM Miroslav Vaculík, místopředsedou komise se po vylosování stal zástupce ODS Ing. Jiří Wasserbauer.

Ve volbách do Městského zastupitelstva ve Strážnici  kandidovalo celkem 7 politických stran:

Českomoravská strana středu

Křesťansko demokratická unie – Československá  strana lidová

Komunistická strana Čech a Moravy

Liberální strana národně sociální

Občanská demokratická strana,

Sdružení nezávislých kandidátů

Strana podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR

 

Na kandidátkách bylo uvedeno celkem  122 jmen.  Volilo se ve čtyřech volebních okrscích -  Interstudent, Purkyňovo gymnázium, Základní škola ul. Školní  a Dům dětí a mládeže. Ve volebních seznamech bylo zapsáno celkem 4 480 voličů, voleb se zúčastnilo 3075 voličů, což znamená účast 68,6 %

Pro všechny navrhované kandidáty bylo odevzdáno 57 300 platných hlasů:

 

Výsledky voleb:

Sdružení nezávislých kandidátů  - 20 339 hlasů – 8 mandátů

Křesťansko demokratická unie – Československá strana lidová  -  12 023 hlasů – 4 mandáty

Komunistická strana Čech a Moravy – 9 361 hlasů – 3 mandáty

Občanská demokratická strana – 7010 hlasů – 3 mandáty

Strana podnikatelů, živnostníků a rolníků ČR – 5982 hlasů – 2 mandáty

Českomoravská strana středu – 1719  - 1 mandát

Liberální strana národně sociální 596 – 0 madátů

 

Zvolení členové městského zastupitelstva

 

Nezávislí        Ing. Jaromír Šašinka – 20 339

KDU-ČSL      MVDr. Václav Zýbal – 12 023

KSČM            Ing. František Novák – 9 361

ODS               RNDr. Jarmila Šimšíková – 7010

Nezávislí        MUDr. Anna Trnečková – 6679

SPŽR             Ing. Jan Baránek – 5982

Nezávislí        MUDr. Jiří Hořák – 4 068

KDU-ČSL      Jan Harašta – 4007

KSČM            Marta Lípová – 3120

Nezávislí        Ing. Josef Kříž – 2905

KDU ČSL      Jan Gajda – 2404

ODS                PhDr. Walter Bartoš – 2336

Nezávislí         Jindřich Rybecký – 2260

SPŽR              Maria Galová – 1994

KSČM            Miroslav Baňouch  - 1872

Nezávislí        RNDr. Jindřich Baňař – 1849

ČMSS             Zdeněk Kříž – 1719

KDU-ČSL       JUDr. Jan Jurčák  - 1717

Nezávislí         Ing. Tatiana Pálenská  - 1564

ODS Ing.         Zdeněk Prudič, CSc. – 1402

Nezávislí         Petr Tomeček  - 1356

 

Celkem bylo zvoleno 21 zastupitelů, mezi nimi bylo 5 žen.

 

 

Ustavující zasedání Městského zastupitelstva

Po volbách bylo dne 29. listopadu  svoláno ustavující zasedání MěZ.  Vzhledem k tomu, že MUDr. Jiří Hořák se po volbách z důvodu pracovního zaneprázdnění vzdal svého mandátu, postoupila na jeho místo  ing. Božena Sukupová ze Sdružení nezávislých kandidátů. Vedení nově ustanoveného městského zastupitelstva se ujal jeho nejstarší člen Ing. Zdeněk Prudič, poté všichni nově zvolení členové složili předepsaný slib.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy místní volební komise Miroslava Vaculíka o průběhu voleb, které ve Strážnici proběhly bez jakýchkoliv problémů a oficiálních stížností  a  schválilo a ověřilo výsledek voleb.

Starostou města byl poté veřejnou volbou znovu zvolen Ing. Jaromír Šašinka, stejně tak obhájil svoji pozici i zástupce starosty MVDr. Václav Zýbal.

Poté byla tajnou volbou zvolena nová městská rada ve složení RNDr. Jindřich Baňař, Jan Harašta, Jindřich Rybecký, Ing. František Novák, Ing. Josef Kříž.

Do okresního shromáždění byli zvoleni Ing. Jaromír Šašinka a Ing. Zdeněk Prudič, CSc.

Starosta a zástupce starosty byli určeni jako osoby oprávněné užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsného odznaku se státním znakem ČR.

Další zasedání MěZ bylo  naplánováno na 3. ledna  1995, kdy se projednával Jednací řád MěZ, MěR a komisí, rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 1995 a také předsedové jednotlivých komisí.

:::::::::::::::::::

Ivo Vratislavský

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode