Muzejní a vlastivědný spolek

 

Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici

Nám. Svobody 486, Strážnice 696 62

IČ: 49940082

Kontaktní údaje

E-mail: mvs.straznice@seznam.cz

ID datové schránky: guzhwe

Tel. 518 334 155

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Složení správní rady

Předseda: Mgr. Ivo Vratislavský

Místopředseda: Ing. Michal Vachek

Další členové: Renata Kvasníková, Marie Matyášová, Mgr. Dalibor Kuda,
Ludmila Kalužová, Mgr. Petr Tomeček

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Smysl a cíl činnosti Muzejního a vlastivědného spolku ve Strážnici:

Spolek je zřízen za účelem plnohodnotného vytváření podmínek ve využívání
volného času občanů, dětí a mládeže a prohloubení všestranné péče o rozvíjení
jejich zájmů v těchto oblastech:

a.)  Zachraňování a soustřeďování dokladů o lidské činnosti a
přírodnin, které mají vztah k městu Strážnici a okolí.

b.) Spolkovou povinností je v návaznosti na platné právní předpisy o získané
materiály i  doklady řádně pečovat, zabezpečit jejich konzervaci, vhodné uložení a náležité  odborné
zpracování podle platných právních předpisů.

c.) Prezentace získaných podkladů na veřejnosti, a to:

- v muzejních výstavách a expozicích,

- v přednáškové činnosti,

- v publikační, výchovné a studijní činnosti,

- v rámci dílčích výchovných programů,

- při práci s dětmi a mládeží.

d.) Mezi další cíle spolku patří:

-  organizovat kulturní aktivity spojené s významnými výročími města
Strážnice, kulturně-historickými událostmi a význačnými osobnostmi v kultuře,

- podporovat rozvoj společenského, kulturního a životního prostředí
Strážnice a nejbližšího regionu (Mikroregionu Strážnicko).


 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode