Přehled výstav od roku 1997

 

1997

Obrazy, plastiky - H. Kosířová, M. Macků

Výtvarné práce studentů SPŠ Hodonín

 

1998

Rodinné loutkové divadlo / putovní výstava /

Kroje ve fotografii L. Pořízka

Obrazy F. Martinka / místní malíř /

Obrazy M. Švarcové

Výtvarné práce studentů Purkyňova gymnázia 

 

1999

 Výstava Jan Skácel /kronikář a historik Strážnice /

Dřevořezby F. Gajdy

Výstava hmyzu / ze sbírky soukromého sběratele ze Strážnice /

Obrazy F. Pavlici / Hroznová Lhota /

Obrazy B. Megy / k výročí narození, místní malíř/

Obrazy J. Vratislavského

 

2000

Výstava starých rádií / soukromý sběratel /

Historie a současnost loutkového divadla / putovní výstava /

Obrazy J. Minaříka / akademický malíř – Chrudim /

Obrazy Dr. Gregora / místní lékař /

Výstava Piaristů / k výročí svěcení kostela P. Marie /

Výstava betlémů / vánoční výstava /

 

2001

Obrazy M. Bernardi

Fotografie B. Karpat

Výstava Hmyzu / ze sbírky místních sběratelů /

Výstava výšivek / tvorba místních žen /

 

2002

Staré fotografie Strážnice / ze sbírky Městského muzea /

Slávek Volavý / k výročí …/

Fotografie ze Slavností J. Horáka /70 – 80 léta 20.st. /

Výstava k 700. výročí města / výročí první písemné zmínky o městě /

Vánoční betlémy

 

2003

Střelecké terče ze sbírek kyjovského muzea

Obrazy V. Matyáše / ředitel gymnázia /

Hasiči ve Strážnici

Obrazy M. Bartáka / Bzenec /

Minerály, drahé kameny a fotografie přírody

 

2004

Výstava strážnických modelářů / letadla, auta, vlaky… /

Dřevořezby učňů Františka Gajdy

Fotografie Cyrila Gajdíka z Ratiškovic

Výstava Výšivek

Výstava numizmatiky / ze sbírky soukromého sběratele /

Výstava betlémů

 

2005

Výstava fotografií z cyklu  Stromy (autor Antonín Salajka)

Velikonoční výstava (ze sbírky soukromého sběratele)

 Léta válečná (události let 1939 – 1945 ve Strážnici a  okolí)

Výstava Mikroregionu Strážnicko / v průjezdu muzea /

Strážnice očima dětí (výtvarné práce dětí ze ZŠ M.K.)

Sokol Strážnice (110.výročí založení místní odbočky)

Narodil se Kristus Pán (výstava betlémů)

 

2006

Loutky pana Neduchala (tvorba loutkáře z Milotic)

Obrazy Evy Serbové (absolventka Purkyňova gymnázia)

Výstava paličkování (tvorba místního kroužku)

Výstava Mikroregionu Strážnicko / v průjezdu muzea /

Obrazy Františka Martinka (k životnímu výročí 70 let)

Základní umělecká škola (40. výročí založení)

Vánoční výstava betlémů

 

 

2007

Petr Přikryl – Svět zvířat (obrazy se zvířecí a přírodní tématikou od mladého tvůrce z Hodonína)

Velikonoční výstava kraslic (ze sbírky soukromého sběratele)

Výstava Strážnice a Mikroregionu Strážnicko / v průjezdu muzea /

Jede, jede mašinka (modely, fotografie a dokumenty ke 120.výročí postavení železniční

trati do Veselí nad Moravou a do Sudoměřic)

Fotografie Pavla Dudy (z fotografické tvorby absolventa strážnického gymnázia)

Obrazy Lubomíra Lankaše

Narodil se Kristus Pán (tradiční vánoční výstava betlémů)

 

 

 2008

 

 Výstava oddílu Skarabeus 

 Výtvarné práce studentů Purkyňova gymnázia 

Výstava Strážnice a Mikroregionu Strážnicko / v průjezdu muzea /

 Výstava motýlů 

 Piaristé a Strážnice

Fotografie T. Hájka  

Synagoga - Strážnice a Židé,

                Židovské tradice  a zvyky - putovní výstava ze Židovského muzea v Praze

 

 

2009

 

14.1 –5.3 – Výstava paličkování / práce členek místního kroužku paličkování/

12.3 –14.5 –Nezapomeňme sa napit – ale z čeho?

/ ojedinělá výstava štamprlí a koštovaček ze sbírky soukromého sběratele Milana Hanáka/ 

24.5 – 2.7 – lidový ornament + dřevořezby /Anna Pechová – Jaromír Všetula/

10.7 – 29.10 – rodinné loutkové divadlo / výstava zapůjčená z Muzea loutkářských kultur Chrudim /

8.11 – 6.1 –Mizející svět - staré fotografie Strážnice

 

 2010

Mizející svět / staré fotografie Strážnice / -  8.11.2009  – 11.2. 2010

Výtvarné práce ZŠ školní,  - 19.2 – 24.3

Terapeutická dílna Kotva / Charita Strážnice /- 1.4 – 29.4.

Co dokáže příroda – výstava samorostů pana Martinka ze Strážnice  – 7.5 – 3.8

Autogramy / unikátní sbírka p. Ježkové z Veselí nad Moravou / 6.8– 23.9

Šperky a keramika  p. Gronská – p. Mrkvová   3.10 – 2.12

Betlémy / vánoční výstava /   12.12 – 5.1

Synagoga

Židovské školství - Putovní výstava zapůjčená ze Židovského muzea Praha   červen - září

Strážnice a Židé    červen - září

 

2011

11.1. – 23.2. - Malováno srdcem  - Obrazy V. Jíchy

2.3. – 3.5.– Poklady z depozitáře / zajímavosti ze sbírek městského muzea /

8.5. -15.6.- Obrazy Petra Přikryla

22.6.-16.8.– A dřevo promluvilo - řezbářská výstava, skupina Gauč

21.8.-10.11. - Fotografie Namíbie, doplněná preparáty zvířat a rukodělnými výrobky z Afriky -/ výstava strážnické rodačky Jany Martinkové - Filové/

20.11 - 30.12 .-  TJ. Orel / výstava ke 100. výročí založení /

 

Synagoga - červen - září: Výstava fotografií Izraele

 

2012

12.1. – 8.4. Mizející svět / fotografická výstava /

18.4. – 13.6. výstava SOŠ Oděvní - grafika + modely + projekce - oděv,

20.6. – 16.8 - Drahé kameny - výstava sběratele Pavla Goldmanna

26.8- 23.11. - Jana Filová - Švédsko / fotografie + artefakty – preparáty/

4.12  – 28.12. Poklady z depozitáře II. Obrazy z depozitáře
 

Synagoga - červen - září - Strážnické židovské obyvatelstvo v archivních pramenech

 

2013

13.1. – 18.4. 

Život za  První  republiky – výstava vytvořena ve spolupráci  se studentem místního gymnázia Lukášem Lexou a  členy klubu 19. praporu Stráže Obrany státu Hodonín

28.4. – 14.6. 

 Jan Hlinica – Keramika a kachle

Umělecká výstava slovenského výtvarníka, představující převážně výrobky z folklorními motivy

 20.6. – 1.9.

 Výstava panenek - háčkovaný svět

Výstava nejen pro děti, zapůjčená od  sběratelek z Opavska.

8.9 – 30.10.

 Výstava ke 100. výročí ZŠ Školní Strážnice

10.11 – 30.12.  

 Co nového v muzeu?

 Výběr předmětů, které získalo muzeum v uplynulých 15. letech do svých sbírek 

 

Synagoga

červen  - září

 

Výstava s židovskou tématikou – výstava připravená ve spolupráci s PhDr. Alenou Hanzovou

 

 2014

10.11 2013 -  12.1.2014 - Co nového v muzeu?  -  výstava předmětů, které získalo muzeum do svých sbírek v plynulých 15. letech –

19.1 – 6.3.  - Malířský svět Miriam Machálkové a Lenky Hladké (výstava obrazů regionálních výtvarnic)

16.3 – 13.6  -  2222 dní strážnické nesvobody (historická výstava k 75. výročí vypuknutí 2. světové války

 12.4. - doplňková akce k této výstavě – ukázky bojové techniky, uniformy, přehlídka zbraní atd. 

22.6 – 30.8 -  Háčkovaný svět panenek- t pokračování úspěšné rodinné výstavy od  sběratelek z Opavska

7.9. – 23.10 -   A nyní vystoupí soubor Danaj (výstava k výročí založení místního souboru lidových písní a tanců)Danaj  

2.11 – 30.12  - Scholarum Piarum (výstava ke 230. výročí ustavení farnosti Panny Marie ve Strážnici)

Sklepení:

 duben - 15.6.

 Stvořeno z hlíny a kamene:  archeologické nálezy, keramika a kachle z muzejních sbírek

19.6 – 28.9:

Jak kov a keramika srdce odemyká ročníkové a maturitní práce žáků oboru uměleckých řemesel Střední odborné školy Luhačovice

Synagoga –

  červen  -  září

Žili mezi námi : výstava s židovskou tématikou -

 

 

 

rok 2015

 

Muzeum a podzemí

18.1 - 20.3.  - Krajina  a lidé - obrazy Václava Matyáše

29.3. - 12.6. - Medové království / výstava včelařů /

21.6-30.8     "Umění a řemeslo" / "Maturita 2015 - Střední odborná škola Luhačovice"./

6.9 - 30.10  Poselství modrotiskové tvorby Antonie Dostálkové a její vazba na strážnickou dílnu Jochových

8.11 - 21.12 : Jan Hus 1415 a 600 let poté  - Putovní panelová výstava vytvořená Husitským muzeem Tábor

 

Synagoga

5.6 - 2.8.  Neztratit víru v člověka...Protektorát očima židovských dětí - putovní výstava ze Židovského muzea Praha

4.8. - 27.9. Anna Franková - odkaz pro současnost -  putovní výstava ze Židovského muzea Praha

 

2016

10.1 - 25.2 -  Malováno s láskou - výstava obrazů
                    Stanislava Železníka ze Strážnice

6.3 - 26.5  - Historické skvosty  - 3D Modely: 
                   modelářsko-historická výstava, z  tvorby Jorgy Dostálkové:

                   hrady, zámky, mosty, kostely, lodě ....

5.6 - 28.9 - Panenky ze šustí  - etnografická výstava
                 zapůjčená ze sbírky muzea ve Veselí nad Moravou  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sklepení muzea:

29.5  - 28.9:  Kouzlo  přírody
                     samorosty ze sbírky

                    Jana a Jiřího Martinka ze Strážnice  - přírodovědná výstava 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

9.10 - 17.11:   50 let ZUŠ Strážnice  - historie a současnost

27.11 - 5.1 2017:  Adventní zastavení s krajkou, tvorba
                            místního kroužku Paličkování

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Synagoga:

15.5 - 30.9

Děvčata z pokoje 28

 - putovní výstava ze Židovského muzea v Praze  - 

Výstava o životě několika mladých židovských
děvčat, vězněných v terezínském ghettu

 

2017

15.1 – 23.3 -  Nonsens – lehce úsměvná výstava těžko představitelných exponátů

                     Výstava členů  kyjovské skupiny „Hu – Hu“ a společnosti

                      „Za Veselí veselejší“

2.4 – 25.6 -   Jak chtěl změnit svět – putovní výstava o životě, odkazu a díle J. A.

                     Komenského zapůjčená z Muzea v Uherském Brodě

2.7 – 30.9  -   Bitva u Zborova a čs. legie v Rusku. Výstava ke 100 výročí 

                      bitvy u Zborova

8.10 – 7.1 -   Nejnovější archeologické nálezy ze Strážnice – výsledky výzkumů 

                    za poslední roky

Podzemí

duben - říjen - Obrazy Petra Přikryla

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Synagoga

 28.5 – 30.9 -  Židovské svědectví o českém století

                     / Putovní výstava zapůjčená ze Židovského muzea Praha / 

 

 

2018

28.1. - 29.3  -  The Tap Tap načerno -  výstava černého humoru

8.4. - 18.5 -  Návraty do Strážnice  / výstava obrazů a fotografií  strážnického rodáka Petra Pavliňáka / 

27.5 – 23.9  - Svět kostiček – putovní výstava exponátů ze stavebnice Lego 

7.10 - 10.1 2019:  "Strážnice v éře První republiky", – výstava ke 100. výročí vzniku Československa  

Muzejní sklepení: 29.3 – 30.9:  Putování za světlem  /výstava modrotisku  z výtvarné tvorby Antonie Dostálkové / 

                           30.9 - 31. 1 2019 Čekání na světlo - pokračování výstavy modrotisku

Synagoga: 3.6 – 30.9

Žili mezi námi – výstava dokumentující život strážnického židovského obyvatelstva

Tajemné kameny - výstava fotografií Jaroslava Gutha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode