Stavební změny ve Strážnici 1960 - 1986                 Mgr. Ivo Vratislavský

 

 

 • 1960
 • otevřena samoobsluha v upravených místnostech  Spolku v Bednářské ulici
 • uzavření prodejen p. Tomáše a Kolkova naproti hotelu Černý orel
 • otevření mlékárny v bývalém Tomášově obchodě
 • kabelizace telefonního vedení
 • stavba vodovodu se přiblížila k městu, potrubí položeno k pile
 • úprava vozovek ve městě, chodníků
 • úprava náměstí – odstraněna Masarykova socha
 • v Úprkově ulici je postaven dvoupatrový činžák s 18 byty, za ním 2 jednoposchoďové domy 
 • Úprava silniční zatáčky u Černého Orla 

   

              

    1961

 • 23.3 – vznik bytového družstva, v květnu dostalo družstvo zdarma pozemek na stavbu 18 bytových jednotek
 • odstraněn domeček prodejny Tabáku při Veselské bráně –úprava  bašty
 • kanalizace – za tratí v ulici Tyršově
 • vodovod – pomalé pokračování, výkop proveden v nových ulicích od Ořechovky k Veselské bráně a ulicí Jiřího z Poděbrad k silnici do Radějova
 • na rohu náměstí  v bývalém obchodě Šikulovo zřízena samoobsluha
 • zrušen Sasínův hostinec na rohu Rybářské a Bzenecké
 • stavba třípatrových budov na Smetanově ulici, celkem 2 domy

 

 

 • 1962
 • kanalizace – ulice Za drahou
 • vodovod zaveden  na Ořechovce do nových bytových jednotek
 • plán na stavbu letního kina v parku
 • začala stavba poschoďového obytného domu v prodloužení Dvořákovi ulice (staví JZD)
 • u Ořechovky postaveny 2  obytné domy

     

 • 1963
 • z bývalých vojenských baráků u radějovské silnice zřízena prodejna stavebnin
 • dokončení stavby požární zbrojnice v ulici Za valy (bývalá obecní býkárna )
 • zrušení sodovkárny
 • snaha o urychlení stavby vodovodu – celé město rozkopané, vodovod – ulice B.Hrejsové, náměstí, Předměstí, Bednářská ulice
 • úprava ulice Rudé Armády – vodovod, kanalizace, dláždění
 • generální oprava radnice
 • zaveden rozhlas po drátě

 

 • 1964
 •   znárodněný dům Horných v Panské ulici se upravuje  na obchodní dům  – stavební práce pokračují pomalu
 • dlažba v ulici Rudé Armády
 • vodovod – zaváděn do domů v ulici Rudé Armády, Staré Město
 • pokračuje budování letního kina
 • úprava vnitřku bašty Skalické brány – zboření vyhořelého domu, vnitřek srovnán, probourán průchod baštou
 • začátek bourání Kostelní ulice – stará lékárna + další domy
 • chodník k pile

    

 

          1965

 • upraven chodník od Skalické brány po hřbitov
 • upraveno okolí Skalické brány
 • zřízeny záhonky po městě
 • začaly stavby autobusových zastávek (Předměstí, Bzenecká ulice, Skalická, před Veselskou branou, Tyršova ulice)

     

 • schodovitá úprava horní části náměstí
 • zbourán dům vedle budovy bývalého kláštera – místo určeno ZDŠ na rozšíření hřiště
 • socha sv.Floriána přemístěna z náměstí do Starého města, v horní části schod
 • úprava zbořenišť, zřízení trávníků, v parčících lavičky
 • úprava vnitřku Skalické brány
 • na Grůsce zbourán rohový dům – rozšíření průjezdu do ulice J.Fučíka
 • dokončeno letní kino
 • kanalizace – Staré město, Žerotínská ulice a roh ulice J.Fučíka
 • asanace a úpravy zbývající části   Kostelní ulice

     

 

 • 1966
 • úprava prostranství před Domovem důchodců a kostelem Panny Marie, srovnána vozovka, zřízeny záhony
 • úprava před budovou MěNV a v horní části náměstí
 • plocha poloviny zbořené Kostelní ulice udržována v zeleni
 • postaveny 2 telefonní budky – Skalická a Tyršova ulice
 • pokračuje připojování vodovodu do domácností
 • dokončen průchod baštou Veselské brány – RaJ tam na betonové ploše pořídil restaurační stolky , byla provedena adaptace přilehlé restaurace
 • od akademického sochaře Hudečka zakoupena socha cimbalisty – byla postavena v parku Bludník
 • v horní části náměstí umístěna kamenná váza
 • bylo povoleno vybudování autocampingu – za parkem u Veličky
 • vydána propagační brožura Strážnice
 • archivní materiál města převezen do archivu Hodonín
 • Staré město – úprava terénu, ohraničení vozovky obrubníky, příprava k asfaltování, v létě asfaltování

      

 

 

 • 1967
 • asanace středu města ( 4 domy zbourány )
 • modernizace veřejného osvětlení
 • zbudovány chodníky v Žerotínské ulici
 • úprava poloviny náměstí Starého města
 • kanalizace ulic Smetanova a Purkyňova
 • úprava vozovky Jiřího z Poděbrad
 • dokončení autocampingu
 • úprava ulice Újezd
 • stavba tělocvičny pro Střední zemědělskou technickou školu
 • stavba MŠ a jeslí
 • začátek stavby ubytovny pro učitele
 • svépomoc 20 bytů u Ořechovky , opravení splavu na Veličce
 • základy novostavby KD
 • nová prodejna Jednoty , svépomocná výstavba JZD – vinný sklep , vozovky

 

          1968

 • úprava vozovky – Smetanova , Purkyňova , Rumunská
 • stavba učitelské čtyřbytovky v Tyršově ulici – do vánoc se tam nastěhovaly rodiny
 • květen – asanace středu města – v Panské ulici byl zbourán poslední dům k náměstí (bývalá   prodejna skla a porcelánu)
 • zbourán Chludův dům v Kovářské ulici (z celého bloku od náměstí k bývalé lékárně) a do Kovářské ulice zůstal jediný dům – dříve Blumenscheinův (prodejna JZD)
 • práce na staveništi KD
 • srpen – nový chodník ve Skalické ulici do průchodu ve Skalické bráně
 • Staré město – úprava prostranství
 • Polní ulice – zřízena kanalizace
 • M.Kudeříkové a Skalická ulice – výbojkové osvětlení
 • opravy letního kina
 • práce na dokončení tělocvičny při Zemědělské technické škole
 • začala se stavět benzinová stanice směrem k Petrovu (stanice uvnitř města nevyhovuje)
 • 4 učitelské byty + 20 bytů svépomocí , 16 bytů rozestavěno

 

 

 

 • 1969
 • stavba SZK
 • úprava hlediště letního kina
 • začala generální oprava ZDŠ I
 • začala stavba kuchyně a jídelny gymnázia
 • kanalizace – Bartošova ulice a U podjezdu
 • pokračuje výstavba chodníků , rekonstrukce veřejného osvětlení
 • stavba nového mostu přes Radějovký potok
 • obnova pálenice
 • začala výstavba 152 bytů
 • vzniká sídliště na Ořechovce
 • na jižním kraji města – stavba rodinných domů
 • začala demolice domů na Kovářské ulici
 • dokončena stavba bytového domu – Obchodní ulice

 

 

 

 • 1970
 • dokončena hrubá stavba KD
 • dokončení vozovek, ul.Rumunská , Nová , Staroměstská
 • výbojkové osvětlení v Radějovské ulici
 • stavba tribuny na stadionu TJ Jiskra
 • asanace devíti domů na Kovářské ulici
 • úprava terénu za Skalickou branou naproti hřbitovu
 • úprava Růžové ulice – vozovka a chodníky
 • generální oprava  ZDŠ I (M.Kudeříkové)
 • zahájení stavby prodejny potravin u Skalické brány (na místě starého obchodu)
 • nový most přes řeku Moravu na silnici do Bzence -  v září otevřen
 • zahájení stavby obchodního domu Danaj – úprava terénu, postaven suterén

 

 • zahájena výstavba Domu služeb za městem u tabákového skladu
 • pokračování staveb obytných domů mezi Panskou ulicí a ředitelstvím budovy Šohaj
 • dokončen 8 poschoďový výškový dům Šohaj –v Kovářské ulici jsou v plánu 4 budovy
 • v prosinci obydleny 2 výškové domy – Šohaj a u bývalého dvora , do užívání dáno 128 bytů
 • generální oprava  provozovny vinařských závodů
 • nová tovární budova n.p.Šohaj
 • nová kotelna v Domově důchodců
 • 22.11. odhalena pamětní deska malíři Václavu Jíchovi na domě ve Veselské ulici

 

 • 1971
 • základ sídliště rod.domů – Důbrava (podle lesů Důbravka za cihelnou)
 • dotace – vozovky, kanalizace, vodovod ( 2 mil.)
 • na Kovářské dostavěn  čtvrtý věžák

        

 • pokračuje stavba obchodního domu Danaj
 • projekty na koupaliště
 • nový obchod potravin u Skalické brány (otevřen 11.7.)
 • vozovky, chodníky, dlažba-ul.Dvořákova , B.Hrejsové ,Rudé Armády , Nová , Růžová
 • výbojkové osvětlení – ul.Rybářská , Bzenecká , Vinohradská , U Prefy
 • na stadionu TJ Jiskra zbudovány kabiny a tribuna
 • úpravy v zámeckém parku, silnice, chodníky, osvětlení
 • ul.Ořechovka – kanalizace a vodovod

 

          1972

 • nová provozovna kožešnictví
 • výstavba 2 x 16 bytů na Ořechovce + kanalizace a osvětlení
 • čerpací stanice na koupališti
 • postaveno 12 garáží na Ořechovce
 • postaveny 2 garáže za budovou SZTŠ
 • oprava  restaurace Praha (250 000)
 • ulice Kovářská – asanována celá druhá strana
 • Důbrava – sídliště rodinných domků směrem k Radějovu
 • začala stavba 86 domů (2 jsou hotové), dokončeny vozovky a kanalizace
 • rekonstrukce rozvodné sítě od Skalické brány po Vinohradskou ulici (350 000)
 • stadion Jiskry – zbudovány kabiny a sociální zařízení
 • bylo přikročeno k budování koupaliště – hotov malý bazén, kanalizace
 • gymnázium – dokončeno parkoviště před školou
 • dokončena vozovka na Dvořákově ulici
 • osvětlení – v ulicích Jiráskova, Úprkova, Chaloupky
 • jsou vypracovány plány na plynofikaci města (má začít 1975)
 • oprava Skalické brány, z venkovní strany vyměněna 1/3 cihel + oprava říms bašt

 

          1973

 • ulice Kovářská – vybudovány nové kanalizační sítě a vodovod
 • 14.1. - otevřen kulturní dům Strážničan

 • Důbrava – veřejné osvětlení – dokončeno 1974
 • oprava ZDŠ Školní (1,4 mil.)
 • obchodní dům Danaj dán do provozu
 • asanace + začátek výstavby obchodního domu  Žerotín
 • začala výstavba skanzenu
 • pokračovala oprava bran

 

          1974

 • ulice Kovářská – nová vozovka, hrubá stavba kotelny II a MŠ II
 • asanace ½ dvora JZD

      

 • Důbrava (je tam 30 rodinných domů) – veřejné osvětlení a napojena vozovka na sídlišti přes Jiráskovu ulici
 • pokračovala GO ZDŠ Školní
 • pokračovala přístavba Domu důchodců
 • začala stavba nové vozovky a kanalizace v ulici Jiřího z Poděbrad
 • provedeno ¾ hrubé stavby OO-VB
 • vyklizen dům p.Šiklové – pro potřeby plynařů
 • pokračovala stavba obchodního domu  Žerotín
 • do provozu dána prodejna s dětským zbožím Bambino v bývalé cukrárně v Kostelní ulici
 • otevřena ,,partiovka´´ v bývalé Elektře ve Veselské ulici
 • rozšíření autocampingu
 • započato se stavbou stadionu Zámek
 • vykoupen poslední domek ve Skalické bráně, oprava brány
 • dokončena stavba koupaliště
 • vybudována lávka přes Veličku se železnou konstrukcí
 • kanalizace Radějovka
 • asanace Kovářské ulice , 5 domků , 2 strany
 • na nám.Svobody se připravuje provozovna fotografie Jar.Chlud
 • na okraji Ořechovky byla vysázena nová ořechová alej – byl tam problém s kouřem a prachem ze skládky smetí

 

 • 1975
 • začala stavba smuteční síně u hřbitova
 • dokončena přístavba Domova důchodců
 • začala I.etapa plynofikace města
 • pokračuje výstavba Žerotína, OO-VB

 

 • nález zasypaného příkopu (opevnění) v Kovářské ulici
 • pokračovala výstavba bytů v Kovářské ulici
 • pokračovala výstavba domů na Důbravě + vozovka, osvětlení
 • MŠ II na Smetanově ulici – hrubá stavba
 • ze starého závodního klubu Strážničan (nám.Svobody) má vzniknout pionýrský dům
 • výstavba ,,lůžka MŠ´´ na Fučíkově ulici

 • pokračuje výstavba skanzenu a stadionu Zámek

 

 • 1976
 • dokončení kabin a ubytoven TJ Jiskra
 • plynofikace Důbrava
 • Kovářská – sítě, silnice, malé hřiště
 • postaven Interstudent
 • asanace ulice Kovářské – domky v Zátiší a Kramářské ulice
 • dokončena stavba nové budovy VB
 • na Tyršově ulici postaveno 14 rodinných domků
 • generální oprava budovy Šikulů (plynaři)
 • dokončena oprava ZDŠ Školní
 • otevřena prodejna Fotografie na náměstí
 • kabelizace (telefon) na Kovářské ulici
 • další budování autocampingu

 

 • 1977
 • dokončení stavby obchodního domu  Žerotín
 • otevření ATC
 • otevření ubytovací zařízení a šatny TJ Jiskra
 • otevření parkoviště na předměstí
 • II. etapa – plynofikace Důbrava
 • asfaltová úprava předměstí
 • nová vozovka a osvětlení ulice B.Smetany
 • přístavba ZDŠ II
 • přístavba SZTŠ
 • přístavba gymnázia – kotelna, tělocvična
 • pokračování výstavby 41 bytů na Kovářské ulici – předáno do užívání
 • rozestavěno 20 rodinných domků na Tyršově ulici
 • otevření II. Dětského zdravotního střediska na Fučíkově ulici
 • stavba obřadní síně u hřbitova
 • 6.3. – otevření budovy  Interstudentu

 • dokončena stavba MŠ na Smetanově ulici
 • asanace 3 domů na náměstí maršála Malinovského a ulice M.Kudeříkové pro účely stavby parkoviště
 • 9.6.- byl slavnostně vpuštěn plyn do plynového vedení , k 11.11. napojeno 60 odběratelů
 • byl vykoupen dům Rachvalských na náměstí Svobody pro městské muzeum
 • připravena asanace 7 domů v ulici B.Hrejsové
 • státní lesy dokončily 2 čtyřbytovky za zámkem

 

          1978

 • oprava budovy  internátu na Radějovské ulici  - změna na mateřskou školu III
 • Dům pionýrů a mládeže na náměstí

 • Začátek opravy budovy  v ulici Preláta Horného na budoucí  LŠU
 • 6.4 byl odstraněn  pomník T.G. Masaryka z náměstí / konika J Skácela V. /
 • asanace domů – dvůr JZD a ulice B.Hrejsové
 • oprava prodejny  Vkus na náměstí Svobody (dříve SZK Šohaj)
 • výstavba 41 bytů v ulici B.Hrejsové
 • přístavba ZDŠ II
 • čtyřbytovka JZD na Tyršově ulici
 • dokončovací práce 8 bytovek za zámkem
 • začátek stavby zdravotního střediska
 • otevřen Odchodní dům Žerotín – 16.1

 • do provozu bylo dáno nové silo

 

 

 • 1979
 • dokončení recepční budovy ATC /2 mil. /
 • ukončení plynofikace ATC / 1mil. /
 • dokončení čističky vody koupaliště / 1,2 mil. /
 • dokončení přístavby školy ZDŠ II. / 2 mil. /
 • dokončení nadstavby jeslí n.p. Šohaj
 • dokončení přístavby prodejny Masny na ul. Jiřího. z Poděbrad
 • dokončení veřejného WC
 • dokončení nové Výkupny ovoce a zeleniny
 • začala se výstavba zdravotního střediska / 1,5 mil. /
 • začala výstavba hotelu Strážničan / 2 mil. /
 • dokončení smuteční síně / 3,5mil. / -otevřena 19.10./

 • začala výstavba tělocvičny gymnázia M. Kudeříkové  / 1mil. /
 • začala výstavba nové budovy modrotisku / 1 mil. /
 • začala generální oprava nové MŠ a jeslí / 2 mil. /
 • začala výstavba hosp. objektu ATC ( klubovny, autoservis aj. /
 • začala přístavba ZDŠ I.
 • začala generální oprava Požární zbrojnice
 • začala výstavba kanalizačního sběrače kolem Baťáku
 • generální oprava provozovny Holičství a kadeřnictví
 • pokračovalo se ve výstavbě Kožešnické provozovny Vkus / nám. Svobody /
 • pokračovala generální oprava LŠU
 • pokračuje výstavba Skanzenu
 • pokračuje výstavba bufetu Černý Orel
 • pokračovalo se ve výstavbě 41 bytů družstevní svépomocí
 • pokračovalo se ve výstavbě nové provozovny JME
 • pokračovalo se ve výstavbě vozovky Mlýnky  - kolem JZD, st. město aj.
 • výsadba zeleně, chodníků aj.
 • obnovila se opravna elektrospotřebičů OPP
 • v zámeckém zahradnictví při likvidaci staré zdi objeveno několik renesančních hlavic sloupů
 • /uloženy dnes v městském muzeu/
 • plynofikace – probíhající práce na ulicích Radějovská, Dvorského, Bartošova, Rumunská, Dvořákova

 

          1980

 • pokračovala výstavba Skanzenu
 • pokračovala stavba hotelu vedle gymnázia
 • pokračuje úprava požární zbrojnice
 • pokračuje výstavba Zdravotního střediska
 • dokončena úpravna vody na koupališti
 • dokončeny tenisové kurty  a rozšíření chatové části ATC
 • přístavba skladu CO na Městském úřadě
 • vodovod – Panská, Kostelní
 • na náměstí Svobody otevřena dne  1. 8. kožešnická provozovna Vkus
 • modernizace prodejny Ovoce a zeleniny v Kostelní ulici
 • v únoru otevřen bufet v objektu restaurace Černý Orel
 • byla opravena a dána do provozu prodejna tabáku a novin  - pod podloubím vedle Černého Orla
 • rozpracovány dílny a prodejna Modrotisku
 • v Kostelní ulici od 1.7 otevřena prostorách Elektrotelevizní služby opravna elektrospotřebičů
 •  / dříve se muselo jezdit do Kyjova /
 • rekonstrukce bývalé správní budovy Komunálních služeb na náměstí Malinovského
 • přístavba ZDŠ II.
 • přístavba ZDŠ I.
 • -nadstavba Jeslí
 • povrchová úprava  - asfalt – na Důbravě, ve Starém Městě a ul. J. Fučíka
 • vybudovány chodníky ve Starém městě, na Důbravě, v Radějovské ulici
 • při ZDŠ II. se buduje dopravní hřiště
 • dokončení vozovky na ulici Jiřího z Poděbrad
 • dokončena přístavba Střední zemědělské technické školy – spojení staré budovy školy s jídelnou
 • ZDŠ MK- základy přístavby
 • v květnu otevřena nová správní budova ATC
 • plynofikace 10 ulic
 • pokračuje výstavba 2 tělocvičen – gymnázium a ZDŠ II.

 

 • rozpracovány chodníky na hřbitově

 

 • 1981
 • plynofikace , v roce 1981 bylo ve městě 480 odběratelů / plyn byl poprvé puštěn do domácností 9.6.1977/, provádí se rozvod plynovodu do ulic Ořechovka, Rudé armády a Tyršova / Na náměstí je služebna plynáren – bývalý dům Rachvalských /
 • velmi pomalu pokračovaly práce na stavbě zdravotního střediska – dodavatel Pozemní stavby Gottwaldov
 • došlo k velkým úpravám ve Starém městě - kanalizace, úpravy terénu, dláždění chodníků, vysázení květin, keřů -  původní vzhled byl zcela změněn

        

          1982

 • byl schválen název ulice Křižíkova
 • dostavba výrobny Modrotisku
 • dokončení budovy Mateřské školy III. / provozovatel JZD /na Radějovské ulici
 • rekonstrukce el. rozvodů-nám Svobody, Bzenecká, Rybářská, Žerotínská a Bratrská
 • rekonstrukce veřejného osvětlení – nám Svobody, Bzenecká, B. Hrejsové, Rybářská, Komenského, Žerotínská,
 • rekonstrukce vozovky ke hřbitovu
 • výstavba hospodářské budovy ATC,
 • dokončení výstavby hotelu Strážničan
 • sportovní hala TJ. Jiskra
 • pokračují práce na zdravotním středisku
 • modernizace ZDŠ MK, dokončena hrubá stavba
 • rekonstrukce Černého Orla
 • plynofikace – Za valy, Komenského, Nová, Kamenčí, Růžová, Staré město, Žerotínská,
 • vybudováno parkoviště u hřbitova
 • budovala se vsypová loučka
 • budovány garáže na Ořechovce
 • dokončovala se výstavba 18 řadových domů na Tyršově ulici +začala stavba 12 atriových
 • pokračuje výstavba nové haly Léčivé byliny.
 • vybudování panelové vozovky od závodu Barum

 

 • 1983
 • dokončení modernizace ZŠ M. Kudeříkové – vybudování nových tříd, kabinetů a kuchyně
 • výstavba  - hrubá stavba tělov. zařízení při ZŠ Školní
 • pokračuje výstavba zdravotního střediska

 • pokračuje výstavba herny stolního tenisu
 • dokončen hospodářský objekt ATC 
 • rekonstrukce hotelu Černý Orel
 • rekonstrukce LŠU
 • byla vybudována trafostanice
 • plynofikace
 • rekonstrukce veřejného osvětlení a provádění el. kabelů v ulicích Panská, Kostelní, M. Kudeříkové
 • opravy chodníků Staré Město,
 • stavba 32 rodinných domků a 96 garáží
 • do provozu dány 3 prodejny – Krásná Jizba – /  5.5. /  Šohajka –/ 24.6 /, prodejna květin
 • byl vykoupen dům č. 32  - asanace – pro výstavbu autobusového nádraží

 

 

 • 1984
 • plynofikace k 31.12. 1984 bylo evidováno 1050 odběratelů plynu
 • přístavba ZŠ M. Kudeříkové
 • dostavba nové LŠU v ulici Preláta Horného,
 • adaptace hotelu Černý Orel
 • otevření hotelu Strážnice – 1.6.
 • dokončení objektu ATC
 • rozestavění tržnice 
 • parkoviště u hotelu Strážnice
 • dokončení stavby Zdravotního střediska
 • pokračuje výstavba ZŠ ve školní ulici
 • pokračuje přístavba učeben na gymnáziu a SOŠ na Fučíkově ulici
 • dokončena stavba 20 rodinných domků
 • začala stavba 11 dalších domů
 • plynofikace  v ulicích Na Kamenčí, Růžová, Staré město, ul. Staroměstská, Žerotínská, Skalická, M. Kudeříkové, Vinohradská, Chaloupky,  Za Valy – druhá strana, Ořechovka
 • opraveny chodníky po plynofikaci a zbudovány nové ve Skalické ulici a za Valy
 • opravována vozovka v ulici Školní a Za valy, bezprašný povrch v ul. Dvorského a Bartošově
 • začala výstavba autobusového nádraží
 • asanace dalších domů v Kostelní ulici
 • byl proveden velký úklid v prostoru „Luža „ u Skalické brány – vyčistění prostoru, prořezání stromů, výsadba předzahrádek, budování chodníků

 

 • 1985
 • dokončena stavba zdravotního střediska včetně terénních úprav a komunikace / 15 mil. korun / otevřeno 13.4, stavba začala v roce 1979
 • dokončena rekonstrukce LŠU / 3 mil./  - otevřena  26.4
 • I. Etapa přístavby a modernizace ZŠ M. K.
 • Tržnice /0.5 mil. /

 • oprava prodejny Domus / na Předměstí /
 • hrubá stavba tělovýchovných zařízení ZŠ Školní
 • přístavba kotelny MŠ III. na Radějovské ulici
 • plynofikace – Fučíkova, Luční, Bratrská, Za Valy, Nádražní,
 • úprava komunikací – Dvorského ,Dvořákova, Školní, Úlehlová a Bartošová
 • rekonstrukce státní silnice I. 55 – průtah městem kostková dlažba změněna na asfaltový povrch, osazení obrubníků
 • vybudování parkoviště pro 60 vozidel před hotelem Strážničan
 • vybudován kanalizační sběrač a dokončena větev od tělovýchovných zařízení po Průžkův mlýn
 • v akci „Z“ prováděna výstavba tělovýchovných zařízení ŽŠ ve školní ulici, komunikace Chaloupky, tržnice, chodníky a hala pro stolní tenis TJ Jiskra
 • dokončena výstavba 17 rodinných domů a zahájena výstavba 16 dalších
 • v rámci oprav a údržby prováděna oprava hřbitovní zdi a rekonstrukce požární zbrojnice
 • dokončení úklidu prostoru Luźa a úprava terénu u Skalické brány, poté plynofikace, výsadba předzahrádek budování chodníků ve Skalické ulici a trasa nového chodníku v ulici Za Valy
 • nové chodníky Za Valy, Skalická, Luční, Staroměstská , Radějovská, Veselská, Rumunská
 • úprava vozovek u Polámané Branky
 • položeny chodníky -  Školní,  nám.  Svobody
 • stavba nových vozovek Bartošova, Dvorského Úlehlova
 • inženýrské sítě na Ořechovce
 • rekonstrukce osvětlení ve středu města
 • obnovena fasáda a ornamentální výzdoba železniční stanice
 • práce na stavbě autobusového nádraží
 • koncem roku 1985 bylo 1260 odběratelů plynu

 

 • 1986
 • rekonstrukce domu Pečovatelské služby
 • rekonstrukce ZŠ M.Kudeříkové
 • oprava komunikací a chodníků
 • pokračování ve stavbě požární zbrojnice
 • individuální výstavba  - zahájena stavba 14 rodinných domů, ukončeno 9, rozestavěno 76
 • plynofikace - Úlehlova ulice, v roce 1986 připojeno celkem 1359 odběratelů ve městě
 • pokračování rekonstrukce starého pivovaru  
 • rekonstrukce stadionu v zámeckém parku

 • rekonstrukce zámeckého parku
 • v rámci akce „Z“ realizována trafostanice u tělocvičny ZŠ ve Školní ulici
 • trafostanice na Ořechovce
 • dokončena vozovka na Bartošově ulici
 • práce na autobusovém nádraží
 • rekonstrukce morového sloupu na Předměstí
 • probíhá rekonstrukce požární zbrojnice

 

 

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode