Osobnosti Strážnicka

 Osobnosti Strážnicka

 

Připravili:    Mgr. Petr Tomeček

                 Mgr. Ivo Vratislavský

 

Pod některými  jmény jsou uvedeny názvy časopisů a sborníků, kde se lze o osobnosti dozvědět více informací.

Str. – Strážničan

MK – Malovaný kraj

JM – Jižní Morava

 

Údaje jsou shromažďovány od roku 2002 a průběžně aktualizovány:

 

 

 

A

Adámková Ludmila / 3.4.1902 - 28.3.1966 / malérečka, syn Jiří Adámek - archivář, Str. 4/2002, s.7

Karel Anděl / 25.9.1896 – 5.7.1967 / - sochař

Emil Axman - /Rataje, 3.6 1887 - Praha, 25.1 .1949 /, hudebník, pracovník hudebního oddělení NM, hudební skladatel, ovlivněn slováckou hudbou, vztah k Hroznové Lhotě a Kněždubu, /Masarykovou stopou 1948, č. 2, s. 22-24./

 

B

František Bačík Lhotský - /1890 - ? /, spisovatel z Tvarožné Lhoty

Jan Bačík - malíř ze Strážnice, pravděpodobný autor obrazu sv,. Pompilia na oltáři sv. Josefa v kostele P. M

František Baňouch / - 3.2. - 1941 / - župní náčelník hasičstva

František Bartoš - /Mladcová - součást Zlína, 6.3.1837 - Mladcová, 11.6.1906 /, sběratel lidových písní, jazykovědec, český národopisec a literární historik, sběratel a vydavatel lidové slovesnosti, na hudebních zápisech lidových písní spolupracoval s L. Janáčkem. D: Dialektologie moravská, Kytice z národních písní moravských, Lid a národ, Národní písně moravské nově nasbírané, učitel na gymnáziu ve Strážnici 1864-1865, / MK 2/98, 6/97 /

Bedřich ze Strážnice - /? - Potštejn 22.10 1459 /, český politik, kněz , vojevůdce, radikální husita, vladyka, původně z moravského šlechtického rodu, 1421 - jeden ze zakladatelů moravského Tábora u Uherského Ostrohu, poté člen táborského svazu, 1430 - 1434 duchovní správce táborských posádek ve Slezsku, 1435 - vůdce táborské strany, 1436 sjednal se Zikmundem legalizaci táborské církve, přestože byla v rozporu s kompaktáty, od roku 1449 protivník J.z Poděbrad / MK 4/94, 2/96 /

Bernard Bartlicius - /Strážnice 13.2. 1646 - Lipník nad Bečvou 20.7. 1716 /, piarista, historik, kronikář, působil jako rektor piaristické koleje v Kroměříži a Litomyšli, v roce 1700 zvolen jako jeden ze čtyř asistentů / jediný neitalský / generála řádu. Provinciál piaristů / do roku 1709 / utřídil historický archiv piaristického řádu v Římě. / JM 1985, s.65 - 74 /

Karel Bělín, zvaný Příhoda / Dvorský /

Karel Benedík / Kozojídky 1923 - /ak. malíř, restaurátor, vytvořil návrh mozaiky z námětem P. Marie. nad hlavním portálem kostela P. M, restauroval obrazy v kostele P. Marie

František Berka /22.9.1876 - / - v roce 1937 zvolen za rektora Masarykovy univerzity, profesor soudního lékařství

Petr Bezruč - / vlastním jménem Vladimír Vašek / Opava 15.9. 1867 - Olomouc, 17.2.1958/, český básník, sbírka Slezské písně, dopisoval si se sestrou, která učila ve Strážnici, několikrát ji navštívil, psal pohledy do gymnázia / MK 6/95 /

Hynek Bím - /Lomnice nad Popelkou, 5.3. 1874 - Tišnov.30.12.1958 /, hudební folklorista, sběratel lidových písní, spolupracovník L. Janáčka D: Lidové písně z Hustopečska, Valašské a slovenské lidové písně, učitel na gymnáziu ve Strážnici 1913 - 1915, / MK 2/93, 6/98 /

Bartoš Biskupický - sirotčí písař - založil Purkrechtní registra všech dědin, příslušících ke strážnickému panství / asi r. 1600 / N1

 

Andreas Bleiberger - sochař, štukatér, výzdoba hlavního oltáře v kostele P. Marie - 1748

Herta Brandejsová /Strážnice 14.12.1909 - / sochařka, žačka Akademie výtvarných umění v Praze 1929 - 1943

František Bureš - /Míkovice 3.8. 1892 - Strážnice 16.1.1976 /, piarista,,D: Paměti z církevních dějin města Strážnice, učitel na gymnáziu ve Strážnici 1920 - 1949, Kněz ve Strážnici 1920 - 1976

Bonifác Buzek - / 1788 - 1839 /, piarista, rektor koleje ve Strážnici, 1832 - 1836, znalec filozofie

 

C

Izai Cibulka - / Bystřice nad Perštejnem, před 1550 – Kralice 25.8.1582 /, jáhen, člen Jednoty bratrské, působil ve Strážnici, podílel se na vydání Bible kralické

Ignác Cyrani z Bolleshausu - architekt doby baroka, možný autor kostela ve Strážnici

František Cundrla -/ 25. 11. 1943 ve Strážnici - 25.4.2011 /

Doc.,akademický malíř.  Studium:  1958 - 1962  Střední umělecko průmyslová škola v Uherském Hradišti , 1962 - 1968 Akademie výtvarných umění v Praze. V letech 1975 - 1981 působil jako pedagog na Střední umělecko průmyslové škole v Uh. Hradišti a od roku 1987 byl docentem na fakultě architektury ČVUT v Praze.  Pravidelně vystavoval doma i v zahraničí, uspořádal na dvě desítky samostatných výstav.

 

Č

 

Josef Čajka - / Vracov,  24.5.1919 -27.7.2009 / - studoval na gymnáziu ve Strážnici, akademický pracovník a proděkan Fakulty elekroniky a komunikačních technologií VUT Brno, světový odborník v oblasti teorie obvodů, autor stovek vědeckých a odborných prací, autor vysokoškolských učebnic,   nositel titulu Zasloužilý učitel a Medaile J. A. Komenského / Slaboproudý obzor. 2009, roč. 64, č. 2 /

František Červinka - učitel / Komenský, 12,1884,s.382/

Inocenc Ladislav Červinka - /Břestek u Kroměříže 1.2.1869 - 3.10.1952 /, český archeolog, vedoucí archeologického oddělení MM v Brně, zasloužil se o rozvoj archeologie na Moravě, založil časopis Pravěk. Zkoumal archeologické nálezy z doby Slovanské ve Strážnici a okolí.

 

D

Kamil (Camillo) Daněk - /Vídeň, 25.12. 1892 - 18.6.1943 /, ak. malíř, studoval ve Strážnici 1907 - 1911/ Slovácko 2.4.1968, s. 1/

Mikuláš Drabík - /Strážnice, 1588 - Bratislava 16.7. 1671 /, českobratrský kněz, náboženský vizionář, působil na moravě, po Bílé hoře exulant v Uhrách. Od 30. Let 17.století hlásal v proroctvích zkázu katolicismu, zánik Habsburků apod. Udržoval styky s J. A. Komenským , který užil proroctví Drabíka v několika svých spisech. / Lux in tenebris /. 1671 byl Drabík za své protihabsburské aktivity zbaven kněžství , hodnosti, odsouzen k trestu smrti a V Bratislavě upálen. Autor - Nahlédnutí do hrozné propadsti soudů božích a Traktátu o vyvolených. Ve Strážnici se usadil a navštěvoval zde spolu s Komenským vyšší bratrskou školu. K smrti odsouzen mimořádným soudem uherského gubernátora.

 

Jan Urban Domanínský - vladyka, úředník Jana Fridricha z Žerotína

Jan Drozd / 20.8.1921 – 10.8.1944 / - sochař

Samko Dudík / 28.10.1880 - 25.5.1967 / slovenský lidový houslista, primáš, od dětství hrál v lidové kapele, po roce 1918 působil s vlastní kapelou v Praze, Vídni a Budapešti, jeho hra se vyznačovala kultivovaným tónemjemnou ornamentikou a technickou vytříbeností. Sbíral a upravoval lidové písně, účastnil se několikrát strážnických slavností, busta umístěna v areálu stadionu bludník

 

/František Dvorský - /Strážnice, 25.4. / 25.9. / 1846 - 3.11.1917 /, přírodovědec, matematik, mineralog, pocházel ze Strážnice, kde studoval na gymnáziu, autor knihy Strážnický okres / Vlastivěda moravská /, článek - Strážničan 1997

 

E

Ludvík Ehrenhaft / Veselí nad Mor.1872 - 1955 / - ak. malíř, studoval ve Vídni, Mnichově, a u Joži Uprky, maloval motivy ze Slovácka i ze Strážnicka

 

 

F

Pavel Fabricius /- /1590 - 1649/, biskup Jednoty bratrské, pocházel ze Strážnice

Božena Fajgarová / Mistřín, 14.1. 1941 - Kyjov, 10.7.1995 / - perníkářka, perníkové betlémy v kostele P. Marie / MK 4/96, s. 29, 6/95, s. 51 foto, kniha O. Vlasákové.

Jaroslav Floryán / - 9.7. 1924 /, - rodák , profesor na gymnáziu, knihkupec, předseda strážnického spolku akademiků

Václav Frolec / Ratiškovice 27.9.1934 - Munster - Německo, 14.5.1994/, český národopisec, od roku 1990 profesor MU v Brně, zabýval se hmotnou kulturou, hlavně zemědělstvím, vinařstvím lidovým stavitelstvím , lidovou slovesností. Teoretik národopisného a mezioborového výzkumu soudobé české vesnice a jejího životního stylu, zasloužil se o rozvoj MFF Strážnice. / Jihomoravské vinohradnictví, Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku, Lidové povídky ze Slovácka MK 4/89, 3/90, 4/92

Antoš Frolka - /Kněždub, 13.6. 1877 - Tvarožná Lhota, 8.6. 1935/, malíř a sedlák, žil na statku Důbrava mezi Tvarožnou Lhotou a Strážnicí, žák J. Uprky, pochován v Kněždubě na Slováckém Slavíně

Furdek Štefan - byl krátce učitel ve Strážnici, potom v USA

 

G

Gajda Jan - / 22.6.1900 - 16.8.1962 / učitel, sběratel lidových pověstí, dílo Pověsti ze Strážnicka rukopisnou sbírku vydal Josef Bačík

Gajdová Alžběta - / 2.11.1906 - 3.4.1993 / - malérečka

 

H

František Halas - Brno, 3.10.1901 - 27.10 1941 - český básník, esejista, publicista, navštívil Strážnici v roce 1948

 

Kassian Fr. Halaška - / Budišov, 1780- Stará Boleslav 1847/, piarista, rektor Univerzity Karlovy, učil na vídeňské Tereziánské akademii, profesor matematiky, fyziky a astronomie, ve Strážnici 1801 - 1803,

 

Aleš Hašek  / Strážnice, 26.5. 1931, - 24.5.2012 /. Hlavní redaktor Geodetického a kartografického podniku v Praze, jeden z tvůrců souboru základních map středních měřítek, zasloužil se o export našich map a atlasů do zahraničí. Čestný člen Kartografické společnosti ČR.   

František Hašek / 3.12. 1901 - 2.1. 1982 / stavitel

Jiří Heřman - / Paříž 26.4.1892 - / malíř v Uherském Hradišti, žák Pražské akademie 1910 -1918 u prof. Hynaise, maloval ve Strážnici a okolí

Josef Hofer - /19.11.1871 - 8.3.1947 / kněz, spisovatel, v roce 1920 vystoupil z katolické církve, ve Strážnici působil do roku 1920

Jan Holáník - / - 10.3. 1938 / předseda klubu čs. Turistů, iniciátor založení muzea Antonín Horný - /Strážnice 1824 - 12.10. 1908/, profesor církevních dějin na Bohoslužebné fakultě v Olomouci a ve Vídni, pocházel ze Strážnice,. Kanovník, kapitulní děkan u sv. Štěpána ve Vídni, protonotář a prelát jeho Svatosti, komtur řádu Františka Josefa, rytíř řádu Božího hrobu, předseda Jednoty sv. Metoděje

Horný Heřman / --25.8.1942 / předseda řemeslnicko-živnostenské Besedy

 Hořák František, - /24.9.1923-17.7. 2005/ folklorista, člen CM Slávka Volavého, autor kroniky CM Slávka Volavého a publikace Putovali hudci.  Strážničan 9/2005 str. 25

Ladislav Hosák - /5.6.1898 -10.11. 1972/, univerzitní profesor historie v Olomouci, studoval na gymnáziu ve Strážnici, maturoval v roce 1918, přítel Jana Skácela Strážničan 6/98

František Hrachovský - emeritní profesor na univerzitě v Chicágu, pocházel ze Strážnice, studoval na gymnáziu Strážnice

P. Norbert Fr, Hrachovský - /Kněždub 11.9.1879 - Osvětim 20.1.1943/, premonstrát v Nové Říši, překladatel, knihovník, spoluautor časopisu Meditace

Božena Hrejsová - /13.1. 1870 - Radějov, 12.4.1945/, učitelka, soc. pracovnice ve Strážnici a Radějově MK 5/94, 3/96

Martin Hřešil - profesor na gymnáziu ve Strážnici MK 5/98

 

Jan Hudeček - /Kuželov 24.12.1856 - / malíř podobizen, žánrů a krajin, maloval v okolí Strážnice

Matouš Hulínský - biskup Jednoty bratrské

Josef Huška - 1904 / v Bojkovicích -1983/, dramaturg Slováckého divadla, učitel na gymnáziu ve Strážnici v letech 1934 - 1966, spolupodílel se na literární soutěži Strážnice MK, organizátor kulturního života, stál u zrodu Strážnických slavností

Jaromír Hutař / 12.9.1928 – 23.2.2000 / politický vězeň

Leoš Janáček - 3.7.1854 Hukvaldy - 12.8.1928 Ostrava, český skladatel a sběratel lidových písní

 

J

Zdeněk Janas - /30.10. 1948 -/, čs. spisovatel, rodák ze Strážnice, studoval na gymnáziu

Jan ze Strážnice - /14. stol. /, kanovník v Olomouci, generální vikář, pocházel ze Strážnice, generální vikář v Olomouci 1397-1420

Štěpán Jež - /Radějov 23.12. 1885 –Praha 2.12 1970/, pocházel z Radějova, kulturní redaktor, spisovatel, publicista

Dr. Emanuel Ježek / 1899 - / učitel na gymnáziu / 1926-1935 / autor historických studií

Václav Jícha /22.11. 1874 - Fryšava 30.6. 1950/, malíř, ředitel měšťanských škol, náměstek starosty

Miloš Jiránek - /Lužec 19.11. 1875-Praha 2.11. 1911/, malíř pobývající na Strážnicku, náměty z okolí

 

K

Alois Kalvoda - / Šlapanice u Brna 15.5. Běhařov u Klatov 1875- 25.6. 1934 /, malíř a grafik, působil krátce v Radějově s malířskou školou

PhDr. Karel Klusák / Velká nad Veličkou 1887 - 16.3. 1976 /, hudebník, folklorista, maturoval na gymnáziu ve Strážnici 1945, / MK 1/92, 2/98 /

J.A. Komenský - /Komňa, Uh. Brod. Nivnice 28.3.1592 - Naarden 15.11.1670/ český pedagog, teolog, filozof, sociální a náboženský myslitel a spisovatel, biskup Jednoty bratrské, ve Strážnici žil 1604 -1605, / MK 2/92, 3/92 4/92 4/97 /

Theodor Kohn - /1845 - 1915/, olomoucký arcibiskup, studoval na gymnáziu ve Strážnici 1859-1863

František Vavřinec Korompay - /Rohatec u Strážnice 10.8 1723- Brno 11.8.1779/, barokní malíř kostelních obrazů a podobizen v Brně, pocházel z Rohatce, maloval i pro strážnické piaristy v kostele P. M

Helena Kotalíková-Graubnerová / 19.9. 1919 -    7.1.2003 /- manž. ředitele NG. a rektora AVU / pocházela ze Strážnice, maturovala na gymnáziu v roce 1948

Maxmilián Oldřich z Kounic - Rietberku - kníže, dvorní rada, hejtman Markrabství moravského 1720 - 1746, vyslanec na německých dvorech a ve Vatikánu, komorník císaře Karla VI, otec Václava Antonína Kounice, majitel strážnického panství v letech 1706 - 1716

Josef Kouřil - /Kostelec na Hané 4.10.1886 - Kostelec na Hané 9.3.1983 /, kněz, arcibiskupský rada, katecheta, duchovní správce farnosti u P. Marie ve Strážnici, předseda MS

Dr. Jaroslav Koutecký /1861    -   2. 3. 1931/, advokát, předseda Sokola a Besedy

 

Stanislav Kovanda - /Nedvězí v Čechách 28.1. 1878- Brno, 17.2 1954/, spisovatel, člen Moravského Kola spisovatelů, učitel na gymnáziu ve Strážnici v letech 1905-1913, spisovatel, povídkář, / Kolo 12, 1948, s.25-29/

Jan Lukáš Kracker - / Vídeň 13.3.1717 - 1.12. 1779/, barokní malíř, spolupracoval s Rotterem na výzdobě kostela P. Marie v roce 1747 - malé obrazy

Páni z Kravař - šlechtický rod na Moravě, první majitelé strážnického panství / MK 1/94 /

Jiří z Kravař - /1420 --1466/, poslední mužský potomek rodu, stavitel ve městě, /kostel, věž, zámek/ MK 1/94,

Václav z Kravař - / 1368 - 1381 / syn Petra z Kravař, husitský šlechtic vlastnící Strážnici

Václav II z Kravař - 1420 - 1438 /

Petr z Kravař - syn Bedřicha II. držitel Strážnice 1389-1434, založil Petrov

Beneš II. z Kravař šlechtic, synovec Miloty z Benešova, držitel Strážnice 1328-1389

Alžběta z Kravař - dcera Jiřího z Kravař, manželka Pertolda z Lipé a Petra z Rožmberka, 1486 prodána Strážnice Žerotínům

Kresta Josef - /   1970/ ředitel měšťanské školy, do Strážnice přišel před 1. Světovou válkou, autor publikace Strážnice v obrazech

Václav Kristýnek - /Tlumačov, 28.2. 1913 - Kroměříž, 8.4.1993 /  Žil a pracoval ve Strážnici. Náměty čerpal ve folklorním prostředí Slovácka. Dřevo, z něhož tvořil figurální výjevy lidových muzikantů, tanečníků anebo významné stavby / např. Strážnický zámek / pokrýval polychromií živých temperových barev. Zúčastnil se mnoha výstav a za své dílo získal četná ocenění. Je zastoupen ve sbírkách Okresního muzea v Hodoníně a v Ústavu lidové kultury ve Strážnici. / MK 1/90, So 6/4 1977, s.4 /

Marie Kudeříková - /Vnorovy 24.3. 1921 - Breslau 26.3. 1943/, odbojářka, autorka dopisů z koncentračního tábora a vězení za 2. Sv. války, rodačka z Vnorov, studovala na gymnáziu ve Strážnici, / MK 6/72, 4/73, 3/79 /

Pavel Kyrmezer - /16. stol. - 19.3.1589 /, slovenský dramatik a spisovatel, autor komedií, luterán, žil krátce ve Strážnici, zde napsal některé ze svých her, učitel, - Komedie česká o bohatci o lazarovi, Komedia nová o vdově, Komedia o Tobiášovi, ve svých hrách využíval biblické náměty ke kritice sociálních problémů a nepravostí / MK 4/88, MK 5/88 /

 

L

Heřman Landsfeld - /12.8. 1899 v Malenovicích - 18.10.1984/, malíř a kreslíř ,lidový keramik, sběratel habánské keramiky d: Habánské památky, Lidové hrnčířství a džbánkařství, / MK 5/69, 5/74, 5/79, 1/95

 Alžběta Landsfeldová - Gajdová - /Strážnice, 17.11 1895 - Strážnice, 10. 11. 1985/, lidová malířka

Jan Lánecký - /1554-1626/, biskup Jednoty bratrské, studoval v Ženevě, rektor přerovské bratrské školy, duchovní rádce Karla Staršího ze Žerotína, vliv na J. A. Komenského, rodák ze Strážnice

František Milan Leiček / Vídeň, 13.9.1896 - /, malíř - folklorista ve Veselí nad Moravou

Stanislav Lolek - / Palonín na sev. Moravě 13.11.1873, - Uherské Hradiště, 9.5.1936/ akad. malíř a grafik, přítel V. Jíchy, z Rohatce, So13.8.1975

Jan Loutchan - /Brodce nad Jizerou 25.8. 1931 - Kyjov, 12.2. 1989/, folklorista, scénarista souborů, MK 3/89

 

M

Magnisové - / Magniové, de Magni / italský šlechtický rod, usazený po bitvě na Bílé hoře v českých zemích. V letech 1622 - 1629 drželi panství Žleby v Čechách. Nejvýznamnější část rodového jmění vybudovali na Moravě / panství Strážnice /, později získali panství Přerov, Přestavlky aj.

František de Magni - /1598- 1652/, první majitel Strážnice z rodu Magni 1928, císařský plukovník, zemřel bez potomků, pohřben v kostele sv. Tomáše v Brně - N2, MK 1/95 

Valerián Magni - /Milán 1586- 29.7.1661/, bratr Fr. de Magni, katolický teolog, filozof a diplomat, profesor filozofie na univerzitě v Praze a ve Vídni, kapucín, prosazoval mírný postup vůči nekatolíkům. Pobýval ve Strážnici. Experimentálními přírodovědeckými metodami se pokoušel překonat scholastiku a opíral se o augustiniánskou tradici. Udržoval styky s J. A. Komenským. Některé části Magniho děl užil B. Pascal ve svých ¨Listech. D. Opus philosophicus

František Štěpán Alexandr Magni - /-1671/, synovec Fr. De Magno, syn Filipa z Magni - pohřben ve Farník kostele ve Strážnici - N2

František Antonín Magni - /asi 1791 -1848/, držel Strážnice, šlechtic a malíř

Filip Magni - /1822 - 1857/, přestavěl zámek do novorenesanční podoby - pochován na strážnickém hřbitově - N2

Antonín František Magni - /-1944/, poslední mužský držitel Strážnice, dva synové padli za 2. SV.

Bohumil Mališka - /Provodov u Zlína 26.3. 1916 – 22.11. 1982 /, hudebník, varhaník, zakladatel LŠU, první ředitel LŠU

Cyril Mandel - /Kuželov 23.10 1873- 1907/, malíř, žák J. Uprky, rodák z Kuželova MK 6/97 s. 37, So 13.10.1965 s. 4

Jura Mandel / Kuželov 6.8. 1886 - / malíř v Trnavě, žák vídeňské akademie, vystavoval své obrazy ve Strážnici

Otto Mandler / Strážnice 1922 - Hoy 1945 /, letec, navigátor u 311 perutě, zahynul na ostrově Hoy v Orkneyském souostroví,

 Martin ze Strážnice - vydal Bohemarius, česko-latinský veršovaný slovník

T. G. Masaryk - /Hodonín 7.3. 1850- Lány u Prahy 14.9.1937/, český filozof, spciolog, pedagog, politik, státník prezident ČSR 1918 - 1935, studoval na gymnáziu ve Strážnici 1864-1865, Str. 3/2002, s.12

Milan Mastný / Strážnice1922 – 1981 / lidový vypravěč, pedagog, jeho vypravěčské umění je zachyceno na gramofonové  desce – Na besedě u cimbálu / 1981 / 

Bohumil Mega - /5.10.1919 - 28.5.1985 /- malíř ze Strážnice             

Milota z Benešova - / 13 - 14 stol. /, šlechtic, zhotovil listiny ve Strážnici r. 1302 - 1 písemná zmínka

Jan Mlýnek - / 14.6. 1891 - 5.8.1984 /, malíř, samouk ze Strážnice So, 15.4.1971 LD 27.6.1981,s9.

František Adolf Moravec - /Strážnice 18.12 1734- Lipník nad Bečvou 22.11 1814/, piarista, historik, sepsal Dějiny Moravy / 1785 - 1787 Brno / MK 3/48

Ignác Morávek - ( - UH 1.7.1769/, barokní sochař, vytvořil pozdně barokní sochy v mariánském kostele ve Strážnici ZKMG 1954

Jaroslav Melichárek / UH 10.2.1910 - / malíř, básník autor, krajinomaleb, zátiší , portrétů i vidin a meditací, vystavoval ve Strážnici

ThDr. Martin Mikulka / 13.2.1876 – 29.4 1965 / arcibiskupský rada a profesor náboženství

 Mlýnek Jan - /Strážnice, 15.6.1891 - Strážnice, 5.8.1984 / - malíř

Jan Petr Molitor - / Muller, Miller / - / Schadeck hrabství Westerburg u Koblenze - Krakov 3.4.1756 /, malíř, autor nejstaršího obrazu města Strážnice okolo 1750

 

N

Kamil Nesveda - / 1890 - /, narozen v Radějově, studoval na gymnáziu ve Strážnici, náčelník štábu sboru, člen odboje Obrana Národa, zatčen v roce 1940, 30.9.1941 spáchal údajně ve své cele sebevraždu.

 

Jan Neumann - / . 1945 /, četnický strážmistr, člen odboje, padl při přestřelce 12.4.1945.

Leopold Nopp   /15.11.1859 - 15.10.1937/, historik, archivář a knihovník, učitel a ředitel, inspektor

Hugo Nossek / 27.3.1874 - Uh. Hradiště 23.9.1951 /- hudebník, dirigent, řídil pěvecký sbor Besedy, přítel J. Úprky

 

O

Matyáš Obrovský - /17. stol. /, zvonař ze Strážnice

 

P

Milan Pásek - /1920 - 27.12.1990/, studoval na gymnáziu ve Strážnici, herec, operní a činoherní režisér, pedagog, docent činoherní režie na JAMU; působiště: Svobodné divadlo Brno,  Divadlo bří Mrštíků Brno - umělecký šéf a ředitel 1966-78 Beskydské divadlo Nový Jičín - ředitel, režisér JAMU Brno - vedoucí katedry činoherního herectví 1978-90, Konzervatoř Brno, Národní později Státní divadlo Brno 1945-53

Vladimír Pašalov / Uherský Brod, 7.6.1924, Veselí nad Moravou, 7.1.2000 / - básník

Martin Cyril Pavlík - /Hrubá Vrbka 30.10 1835 - 26.9.1907 /, lékárník, první horňácký student na českém gymnáziu ve Strážnici MK 4/2002, s.12

Frant. Pavka - /Vnorovy 27.4. 1910- Vnorovy 13.1. 1985/, básník, prozaik

Vojtěch Pernica / Velké Lovčice na Moravě 26.1.1886 - / malíř, portrétista, maloval dekorační výzdoby, působil v Lipově u Hroznové Lhoty, maloval v okolí Strážnice

František Píža /Strážnice, 9.4.1929 - Strážnice, 5.5.2002 /,divadelní ochotník, / Opona 1982, č. 10/

Jan Planer - lékárník z Tovačova, který působil od roku 1831 ve Strážnici

Vincenc Plesnivý / Praha 17.7.1893 - Praha 23.2.1944 / , malíř, figuralista, žák Pražské akademie výtvarných umění, působil v Boršicích u Blatnice, maloval v okolí Strážnice,

Karel Plicka - /Vídeň 14. 10. 1894-Praha 6.5. 1987/, český fotograf, filmový režisér a kameraman, hudební vědec a etnograf, profesor na FAMU / 1945 spoluzakladatel / , zajímal se o folklor Strážnicka / MK 5/87 s.22 /

Jiří z Poděbrad - /23.4. 1420-22.3. 1471/, český král, navštívil Strážnici 8. a 9.2. 1458 JUDr. Jan Poláček - /12.11. 1896-10.3. 1968/ žil ve Strážnici, sběratel písniček - 7. Dílů zpěvníku Slovácké pěsničky, přistěhoval se do Strážnice s rodinou v roce 1905, maturoval na gymnáziu v roce 1915

Štěpán Polášek ( J. E. Topol) - / Vnorovy11.12 1893 –České Budějovice 3.6.1964/, učitel, spisovatel, studoval na gymnáziu, autor knih pro mládež

Marie Procházková - /Strážnice 1.12. 1886- Strážnice 22.6. 1986/,lidová zpěvačka a vypravěčka / MK 2/77, 6/86 s.21, 1/88 s. 17, 3/ 89 s. 25, 3/96 s. 46

Přemysl Otakar II. - /1233-26.8. 1278/, markrabě moravský od roku 1247, český král od roku 1253/ korunován 1261 / syn Václava I. a Kunhuty Štaufské, zahynul v bitvě na Moravském poli 1278, získal Strážnicko pravděpodobně po roce 1260 / bitva u Kressenbrunu

J. E. Purkyně - /Libochovice 17.12. 1787 –Praha 28.7. 1869/, č. přírodovědec, piarista, vědec, lékař a fyziolog, Profesor na univerzitách ve Vratislavi a v Praze, organizátor českého vědeckého a kulturního života, původně studoval bohosloví, později z piaristického řádu vystoupil, učitel na gymnáziu ve Strážnici 1805-1806, kde působil jako klerik řádu / řádové jméno Silverius /

 

 

 

R

Rudolf Richter - sochař v Petrově / MK 1/72, s. 20, 2/77, 1 nebo 9 /73

Josof Tadeáš Rotter - /Opava 15.8. 1701- Brno 30.4. 1763/, barokní malíř, malby v kostele P. Marie/ dipl. práce M. Chaloupková

Marta Rožánková - Drábková / Zbuzany u Prahy 24.4.1882 - / malířka krajin, květin a zátiší v Olomouci, žačka Umělecko průmyslové školy v Praze a krajinářské školy Aloise Kalvody, malovala v Radějově

Norbert Rupius / Skalník / - narozen ve Strážnici - napsal v roce 1691 - Člověk poslaný od Boha

 

S

Sabbatei ben Meir ha - Kohen, zvaný Šach, židovský rabín, působil ve Strážnici 1650 - 1657

Hugo Siebenschein - /Strážnice 1899 - / germanista na FF UK v Praze, maturoval na strážnickém gymnáziu 1907

Margarete Siebienschein / Strážnice 1886 / malířka židovského původu

Jan Skácel - /Vnorovy 7.2. 1922- Brno 7.11. 1989/, básník, spisovatel a novinář, šéfredaktor měsíčníku Host do domu 1963 - 1969, V osobité poetice usiloval o hutnou konkrétnost projevu, přirozené hodnoty domova a jazyka stavěl do protikladu k modernímu světu / D: básnické sbírky Dávné proso, Kdo pije potmě víno, Smuténka, Metličky, knihy pro děti - Uspávanky, Jak šel Brousek na vandr. Prózy - Jedenáctý bílý kůň. Třináctý černý kůň / MK 3/92, 1/94, 3/94, 2/97 /

Jan Skácel - /Strážnice 4.12. 1899-Strážnice 14.6. 1984/, kronikář, historik, autor publikací o městě

Skácelová Marie - /Uherské Hradiště 19.5. 1908 - Strážnice 24.10. 2005 /, muzejní pracovnice, / Strážničan 5/98, Okolo Strážnice 2006, str. 51

Jan Sochor -  malíř ve Strážnici, maloval menší obrázky v kostele P. Marie ve 30. letech 20. století

Kateřina Sochorová - 13.2.1907 - 29.8.1985 / MK 6/71 s. 10-11 /

Sofer Chatam - Moše Schreiber / Bratislava 1762 - 1839 / - rabín ve Strážnici 1794 - 1798

František Stanislav - /Strážnice 1893 - Osvětim 1941/, starosta, rolník, poslanec za 1. republiky NS 1925 - 1938, oběť nacismu / MK 5/96, /

Stojan Antonín Cyril / 22.5 1851 – 29.9 1923 / katolický kněz a buditel, 1896 říšský poslanec, 1918 poslanec NS ČSR, 1920 senátor, 1921 olomoucký arcibiskup, iniciátor a organizátor mezinárodních unionistických kongresů na Velehradě / od roku 1907 /, jež měly za cíl vytvořit církevní a duchovní jednotu Slovanů. Zakladatel Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje, akademie Velehrad a další náboženské a kulturní aktivity. Několikrát navštívil Strážnici, výrazně napomohl stavbě kostela v Radějově.

 

Karel Sup / Velká nad Veličkou 27.1.1897 - / malíř, krajinář v Jihlavě, studoval na gymnáziu ve Strážnici, maloval a vystavoval ve Strážnici 1924

PhDr. Karel Svoboda / 18.12.1896 – 7.5.1954 / historik umění

JUDr. Robert Svoboda / 2.4.1902 – 23.1.1978 / , státní notář

 

Š

JUDr. Otto Ševčík /Slavkov 22.11.1906 - / zatčen 1.9.1939, vězněn na Špilberku, v Dachau a Buchenwaldu, bytem Strážnice, Veselská 689/

Otoman Sládek / 14.10.1886 – 5.6.1942 / ministerský rada, zastřelený nacisty

Josef Škamrala - /Holešov na Moravě 1871-3.3. 1910/, malíř figuralista, pracoval ve Velké , v Radějově a ve Strážnici

Ferdinand Štábla / Hodonín 18.2.1916 / sochař a kreslíř, autor sochařské výzdoby oltářů kostelů v okolí Strážnice,

František Štábla / Hodonín - 4.5.1868 - 18.12. 1933 / sochař a kamenický mistr v Hodoníně, s bratrem Ferdinandem Štáblem starším vytvářel sochy

 

 

 

 

T

Otto Jan Tichý / - 17.5.1959 / piarista, poslední rektor piaristické koleje ve Strážnici, kněz

Josef Tomeš -/ Hrubá Vrbka 6.1 1936 - 3.8.1978 / etnograf a folklorista, působil ve Strážnici, zástupce ředitele ÚLU, účast na MFF

J. E Topol / viz Štěpán Polášek /

Alžběta Turečková - Čambalová / Velká nad Veličkou 28.9.1902 - Brno 31.3. 1987 /spisovatelka, krátce studovala na gymnáziu ve Strážnici

 

U

Vladimír Úlehla - /Vídeň 16.7.1888 Brno 3.7.1947/, folklorista, stál u zrodu MFF / MK 4/88 s. 16. 5/88 s .12-13 4/89 s.23

Josef Úlehla /Podivín 16.3. 1852- Lipov 22.12.1933/,český pedagog, ředitel a inspektor českých škol ve Vídni, zabýval se vzdělávací a organizační činností. Bojoval proti názorům J. F. Herbarta, propagoval nutnost vysokoškolského vzdělání učitelů, jejich pracovní samostatnost a tvořivost, zdůrazňoval význam přírodních a společenských věd ve vyučování, požadoval účast žáka na vyučování a jeho samostatnost. Učitel, ředitel měšťanských škol ve Strážnici, člen obecního výboru, spolupracovník Boženy Hrejsové, / MK 3/80, s. 17/, MK .3/2002 s. 16 - 17

Joža Uprka - /Kněždub 25.10. 1861-Hroznová Lhota 12.1 1940/, malíř a grafik, bratr Franty U. Studoval na Akademii v Praze / žák M. Pirnera / a na Akademii v Mnichově. Zakládající člen Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně. Ve své tvorbě uplatňoval motivy z rodného Moravského Slovácka, výrazově se pohyboval mezi romantickým historismem a secesním dekorativismem. Jeho obrazy se staly zároveň národopisným dokumentem / Pouť u sv. Antonína / studoval ve Strážnici 1878-1880, namaloval obraz do kostela sv. Martina / Kristus na hoře Olivetské /

Franta Uprka - /Kněždub 26.2. 1868 - Tuchoměřice u Prahy 8.9.1929/, sochař, bratr Joži U. Ve své plastice uplatňoval motivy z Moravského Slovácka. Vedle soch inspirovaných lidovou hudbou zpracovával pracovní a sociální témata. Pro jeho rannou tvorbu je charakteristický secesní dekorativizmus, pro folklorní žánrovou plastiku je typický popisný realizmus, studoval ve Strážnici na gymnáziu v letech 1873 - 1877

František Urbančík - / 3.121893 - / za 1 SV se dostal do zajetí, stal se legionářem, po válce zůstal na Dálném východě jako čs. Obchodní zástupce, některé památky věnoval muzeu/

 

Jan Urbášek - / Valchov u Boskovic 20. 6. 1907 - Drážďany 5. 6. 1981/ - akademický malíř a profesor výtvarné výchovy na gymnáziu ve Strážnici. Studoval na UMPRUM, na Akademii výtvarných umění v Praze v atelieru prof. J. Obrovského a na Karlově univerzitě. Krajinář, impresionista, člen SVUMu. Zachycoval zejména krajinu Strážnicka, kytice a zátiší.

 

Eduard Urx - /Velká nad Veličkou 29.1. 1902- Mauthausen 20.4. 1942/, slovenský komun. novinář a literární kritik, člen skupiny DAV, člen ÚV, studoval na gymnáziu ve Strážnici,autor krátkých próz / D: Bílá cigareta, Růže na popravčím dvoře / , / MK 3/73, 4/78

 

V

Josef Vajčner - Plaček / Strážnice 29.6.1935 - 2.11.1999 /, lidový zpěvák a cimbalista, zakladatel Danaje

Ladislav Velen - sochař v Petrově

Josef Vinař - nar. okolo 1934 spisovatel židovského původu, pocházel ze Strážnice

Cyril Vodička / 3.7. 1916 - 11.8.1994/ - lesník, přírodovědec, propagátor soužití s přírodou /, pohřben v Žarošicích / D: Z historie a tradice rodinných schůzek “ Žaliovců”/

Vítězslav Volavý - /Krčma u Meziboří 10.3. 1922-11.4. 1983/, folklorista, primáš cimbálové muziky, tanečník, od roku 1943 vedoucí a sólista lidové strážnické muziky, autor četných národopisných studií a sběratel lidových písní. Ředitel ÚLU ve Strážnici, studoval na strážnickém gymnáziu / D: Slovácko 5.6.68 s.4 a 10.6. 68 s.4 / MK 2/72, 4/75 F. Hořák : Putovali hudci /, Str. 3/2002, s13 - 15

Jiří Všetečka - první katolický farář ve Strážnici - 1629 - N2

 

W

Václav Wilfinger / - 12.1.1917 /, provinciál řádu piaristického, rada arcibiskupské konzistoře, administrátor fary u P. Marie, rektor koleje ve Strážnici

 

Z

Josef Zeman - / Lučany u Jičína 14.4. 1864 - Strážnice 22.1. 1944 /, učitel, předseda okresního osvětového sboru, pokladní Okresní péče o mládež, člen předsednictva městské spořitelny

Pavel Zíbal - /1924-   /, rodák ze Vnorov, kněz

Tomáš Zrník - / 1919 - 1943/ , odešel v říjnu 1939 přes Slovensko, a Maďarsko, do Jugoslávie, bojoval jako pilot v Anglii, byl sestřelen nad kanálem, v roce 1947 dostal Záslužný kříž in. Memoriam

František Zýbal - /Vnorovy 1891-1940/, spisovatel, prozaik humorista, studoval na strážnickém gymnáziu / MK 2/91, 3/95, 5/96 2/97

Kateřina ze Žďáru / ze Saazu / - hraběnka pověstná svým krutým chováním vůči poddaným

 

Ž

Ferdinand Žůrek - /Martinice u Holešova 16.12. 1907- Olomouc 11.2. 1978/, profesor a později ředitel na gymnáziu ve Strážnici / 1937 - 1951 /, učil M. Kudeříkovou autor článků, / MK 3/78 s.9

Rod Žerotínů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode